facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om psykiske problemer

Siste nyheter om psykiske problemer - Siste nyheter om psykisk helse


Mange som vil hjelpe ungdom i en vanskelig situasjon, går ofte rett på problemene og vanskelighetene. Det kan skape et dårlig utgangspunkt for en god relasjon. Relasjonens betydning må ikke undervurderes i møte med ungdom som sliter.

Dette kommer fram i en artikkel på Voksne for barn sine nettsider i et intervju med familieterapeut Gunnar Eide. Han er familieterapeut og har lang erfaring med å snakke med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner. Han forteller at noen ganger må man jobbe mye med å få til en god relasjon. Ungdommen kan ha en tøff historie med seg, og ha møtt mange behandlere tidligere.En ungdom som møter deg med stor skepsis, trenger lenger tid til å bygge tillit og skape en god relasjon, sier Eide.

Han anbefaler å møte en skeptisk ungdom ved å starte ”utenfra”, ifølge Voksne for Barn.

Hvilke erfaringer har ungdommen fra før? Hva liker han? Hva likte han ikke hos tidligere samtalepartner? Liker han at jeg er direkte eller stiller åpne spørsmål? Dette er ikke teknikk, men genuin interesse for den andre.
Når en ungdom sliter, er ofte fokuset fra omverdenen på endring, ifølge Eide. Dette kan stå i veien for å være tilstede til i fortvilelsen, mener terapeuten.

Han oppfordrer derfor til å ta tiden til hjelp i møte med ungdommen:

Ikke stress fram en endring. Jeg tror mye håp kan tennes, men noen ganger må man bare være i håpløsheten. I stedet for å stresse en løsning, handler det mye mer om å være utforskende sammen med ungdommen i hva håpløsheten inneholder.

Det må være endringsfokus, men i et tempo i tråd med det som er mulig og som den unge selv kan makte. Ofte blir målene for store og ukonkrete . Det er ofte de små skrittene som kan bringe inn en endring.

Eides klare anbefaling til alle som forsøker å hjelpe ungdom i en vanskelig situasjon er:

Vær til stede og ta tiden til hjelp.


Kilde 

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Annonse

Les mer om psykiske problemer

En animasjonsfilm om følelser

Alfred og Skyggen er en animasjonsfilm om følelser laget av psykolog Anne Hilde Vassbø Hagen. Den gir nyttig informasjon for både voksne og barn i forhold til å forstå og forholde seg til sine følelser på en lur…
Psykiske problemer

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter