Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterMange som vil hjelpe ungdom i en vanskelig situasjon, går ofte rett på problemene og vanskelighetene. Det kan skape et dårlig utgangspunkt for en god relasjon. Relasjonens betydning må ikke undervurderes i møte med ungdom som sliter.

Dette kommer fram i en artikkel på Voksne for barn sine nettsider i et intervju med familieterapeut Gunnar Eide. Han er familieterapeut og har lang erfaring med å snakke med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner. Han forteller at noen ganger må man jobbe mye med å få til en god relasjon. Ungdommen kan ha en tøff historie med seg, og ha møtt mange behandlere tidligere.

En ungdom som møter deg med stor skepsis, trenger lenger tid til å bygge tillit og skape en god relasjon, sier Eide.

Han anbefaler å møte en skeptisk ungdom ved å starte ”utenfra”, ifølge Voksne for Barn.

Hvilke erfaringer har ungdommen fra før? Hva liker han? Hva likte han ikke hos tidligere samtalepartner? Liker han at jeg er direkte eller stiller åpne spørsmål? Dette er ikke teknikk, men genuin interesse for den andre.
Når en ungdom sliter, er ofte fokuset fra omverdenen på endring, ifølge Eide. Dette kan stå i veien for å være tilstede til i fortvilelsen, mener terapeuten.

Han oppfordrer derfor til å ta tiden til hjelp i møte med ungdommen:

Ikke stress fram en endring. Jeg tror mye håp kan tennes, men noen ganger må man bare være i håpløsheten. I stedet for å stresse en løsning, handler det mye mer om å være utforskende sammen med ungdommen i hva håpløsheten inneholder.

Det må være endringsfokus, men i et tempo i tråd med det som er mulig og som den unge selv kan makte. Ofte blir målene for store og ukonkrete . Det er ofte de små skrittene som kan bringe inn en endring.

Eides klare anbefaling til alle som forsøker å hjelpe ungdom i en vanskelig situasjon er:

Vær til stede og ta tiden til hjelp.


Kilde

 


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…