hjelptilhjelp banner

Folkehelserapporten for 2014 er nå klar. Her får du blant annet svar på hvor vanlige hver av de ulike psykiske lidelsene er antatt å være. Tallene viser ikke hvor mange som faktisk har diagnoser, men hvor mange som ifølge befolkningsstudier antas å innfri en diagnose enten i løpet av livet eller i løpet av 1 år. 

 Psykiske lidelser er utbredt

Hovedtrekk i undersøkelsen med tanke på psykisk helse blant barn, unge og voksne er følgende:

  • Mellom en av tre og en av to vil bli rammet av en psykisk lidelse i løpet livet.
  • Psykiske lidelser og ruslidelser opptrer ofte samtidig.
  • Vi vet lite om enkeltårsakene, men både genetiske og miljømessige faktorer kan øke risikoen for å utvikle psykiske lidelser.
  • Personer med psykiske vansker i barne- eller ungdomsårene har økt risiko for å oppleve psykiske plager og psykiske lidelser senere i livet.
  • Komplikasjoner i svangerskap og fødsel, mishandling og traumer i barndom, samt senere faktorer, slik som mobbing, tapsopplevelser og bruk av rusmidler, kan øke risiko for både utbrudd og tilbakefall av psykiske lidelser.

 

Så vanlige er de ulike psykiatriske diagnosene

De følgende tallene viser ikke hvor mange som faktisk har diagnoser, men hvor mange som innfrir kriteriene for diagnosene - og som dermed kunne ha fått diagnosen. 

 

Andel av befolkningen som innfrir diagnose i løpet av livet:

Psykisk lidelse

Anslag i % (1

Tilsvarer et cirka-antall med lidelsen i Norge (2)

Angstlidelser

14 - 27%

700.000 - 1.350.000

Depressive lidelser eller bipolar lidelse

14 - 21% 700.000 - 1.050.000

Rusrelaterte lidelse

15 - 26% 750.000 - 1.300.000

Minst en psykisk lidelse / ruslidelse

25 - 52% 1.250.000 - 2.600.000

 

Andel av befolkningen som innfrir følgende undergrupper av diagnoser i løpet av livet:

Psykisk lidelse

Anslag i % (1

Tilsvarer et cirka-antall med lidelsen i Norge (2

Spesifikk fobi

6 - 19%

300.000 - 950.000

Sosial fobi

2 - 14% 100.000 - 700.000

Agorafobi

1 - 6% 50.000 - 300.000

Panikklidelse

2 - 5% 100.000 - 250.000

Generalisert angstlidelse (GAD) 

2 - 6% 100.000 - 300.000

Tvangslidelse (OCD)

0.6 - 1.6% 30.000 - 80.000

Alvorlig depresjon

8 - 18% 400.000 - 900.000

Dystymi (langvarig, mildere depressiv tilstand) 

2 - 10% 100.000 - 500.000

Bipolar lidelse (manisk-depressiv lidelse)

0.2 - 4% 10.000 - 200.000

Alkoholmisbruk / avhengighet

5 - 23% 250.000 - 1.150.000

Somatoform lidelse

3 - 4% 150.000 - 200.000

Spiseforstyrrelser

0.5 - 1.8% 25.000 - 90.000

 

Andel av befolkningen som innfrir diagnose i løpet av 1 år:

Psykisk lidelse

Anslag i % (1

Tilsvarer et cirka-antall med lidelsen i Norge (2

Angstlidelser

4 - 18%

200.000 - 900.000

Depressive lidelser eller bipolar lidelse

4 - 11% 200.000 - 550.000

Rusrelaterte lidelse

4 - 11% 200.000 - 550.000

Minst en psykisk lidelse / ruslidelse

10 - 33% 500.000 - 1.650.000

 

Andel av befolkningen som innfrir følgende undergrupper av diagnoser i løpet av 1 år:

Psykisk lidelse

Anslag i % (1

Tilsvarer et cirka-antall med lidelsen i Norge (2

Spesifikk fobi

3 - 9%

150.000 - 450.000

Sosial fobi

1 - 8% 50.000 - 400.000

Agorafobi

0.4 - 3% 20.000 - 150.000

Panikklidelse

1 - 3%  50.000 - 150.000

Generalisert angstlidelse (GAD) 

1 - 3%  50.000 - 150.000

Tvangslidelse (OCD)

0.5 - 1% 25.000 - 50.000

Alvorlig depresjon

4 - 10%  200.000 - 500.000

Dystymi (langvarig, mildere depressiv tilstand) 

1 - 4%  50.000 - 200.000

Bipolar lidelse (manisk-depressiv lidelse)

0.1 - 2.6%  5.000 - 130.000

Alkoholmisbruk / avhengighet

1 - 11%  50.000 - 550.000

Somatoform lidelse

2%  100.000

Spiseforstyrrelser

0.1 - 0.7%  5.000 - 35.000

 

Forutsetninger:

(1) Basert på det laveste og det høyste anslaget på hvor vanlige de psykiatriske diagnosene er, ifølge Folkehelserapporten 2014 (3), som tar utgangspunkt i de tre største norske studiene og de fem viktigste internasjonale studiene angående forekomst av psykiske lidelser i befolkningen. Tallene er avrundet.

(2) Basert på at det er omtrent 5 millioner mennesker i Norge, og dersom anslagene antas å gjelde for den norske befolkning.

 

Kilde:

 

Les mer om psykiske problemer

Psykiske problemer

Når vi skammer oss for mye

Skammer du deg for mye? Skamfølelsen er vanskelig å gripe tak i, men kan farge hele ens…