facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om psykiske problemer

Siste nyheter om psykiske problemer - Siste nyheter om psykisk helse

Professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Liverpool, Peter Kinderman, ønsker seg radikale endringer i psykiatrien og mener vi er på villspor i vår hang til å biologisere psykiske lidelser.

Dette skriver Psykologforeningen på sine nettsider.


Vi må slutte å slutte å betrakte menneskers emosjonelle nød utelukkende som et sykdomssymptom. En enkel liste med folks problemer vil har større validitet og vil være mer enn tilstrekkelig som grunnlag for å planlegge omsorg og service, skriver han i boken sin A prescription for psychiatry.

Kinderman sitt hovedbudskap er at vi må jakte på mangfoldet av årsaker som ligger bak de ulike psykologiske fenomenene og sørge for å være rustet til å håndtere emosjonell nød ved hjelp av andre metoder enn medisiner. 

Flere alvorlige psykiske lidelser som bipolar bipolar og schizofreni mener Kinderman at alt for ofte blir beskrevet som biologiske sykdommer, og at man unnlater å relatere dem til individuelle livserfaringer.

Spør ikke hva som er galt med meg, men hva som har skjedd meg, sier han for å oppsummere det han mener bør være hovedperspektivet i møtet med psykiske lidelser.

 

Kilde:Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykiske problemer

De fleste med vanlige psykiske lidelser får ikke hjelp

Et mindretall av de som har angst, depresjon og alkoholproblemer oppsøker helsetjenesten for å få hjelp. Og de som gjør det, får ikke alltid den hjelpen de trenger. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
Psykiske problemer

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13396 abonnenter