Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterMange av oss strever med dårlig selvtillit og en selvfølelse som er styrt av andres vurderinger. I dette innlegget gir Espen Holmgren fra Norsk Mestring viktige råd om hva du kan gjøre for å bli tryggere på deg selv og for å bygge opp og bevare en sunn selvtillit og selvfølelse. Les innlegget her.

Vi mennesker har alle våre begrensninger. Ingen er god på alt og de som er det ender ofte opp med problemer.

Her er noen tips til hvordan du kan utøve din rett til å ha begrensninger og gjennom det få bedre selvtillit og selvfølelse. Fordelen med å utøve disse rettighetene er mindre angst/frykt, sinne, økt selvrespekt, bedre kommunikasjonsevner og bedre tilfredstillelse i personlige relasjoner.

Selv om alle vet at man har begrensninger så har mange vanskeligheter med å si nei fordi man tror at man ikke har rett til å ha god selvtillit.

Disse rettigheter har man som menneske og ved å ikke utøve dem undergraver man ofte sin egen identitet og verdighet noe som igjen fører til lav selvfølelse.

 

Dine rettigheter  

 1. Du har rett til å bli hørt
 2. Du har rett til å påvirke andre mennesker 
 3. Du har rett til å gjøre feil
 4. Du har rett til å få oppmerksomhet rundt din egen person
 5. Du har rett til å forandre mening
 6. Du har rett til å vurdere dine egne tanker og følelser
 7. Du har rett til å være uenig i andre menneskers vurderinger av deg
 8. Du har rett til ikke å måtte rettferdiggjøre deg selv.
 9. Du har rett til å ha begrensninger: begrenset kunnskap, begrenset omsorg, begrenset ansvar for andre, begrenset tid
 10. Du har rett til å få dine begrensninger respektert.

 

Når du aksepterer dette og handler utfra dette vil man kunne få mer selvtillit. Ved å innse at andre har alle de samme rettigheter som deg så vil du ikke forveksle sunn selvtillit med aggresjon eller fiendtlighet.

 

Jeg er ok, du er ok

Utøver man ikke disse rettigheten kan man tenke om andre at: "du er ok, men jeg er ikke ok» eller om man har overdreven selvtillit så tenker man om andre: " jeg er ok, du er ikke ok". 

Sunn selvtillit sier: "Jeg er ok, du er ok" 

Om du er usikker på om din utøvelse av selvtillit er sunn eller aggressiv kan man stille følgende spørsmål:

 1. Uttrykte jeg mine rettigheter?
 2. Respekterte jeg den andre personens rettigheter?
 3. Kom jeg med forslag om en atferdsendring?

 

Krever trening 

Selv om man gjør dette er det ikke sikkert andre skjønner dine behov og ønsker, men ved å utøve dine rettigheter er det mer sannsynlig at den andre vil forstå dine intensjoner og at det igjen kan medføre enighet. 

Hos Norsk Mestring lærer man å utøve dette i familien slik at alle støttespillere forstår og er i stand til å hjelpe deltagerene våre med å endre livet.

- Innlegget er opprinnelig skrevet på Norsk mestring sine hjemmesider.


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…