Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Mange som vil hjelpe ungdom i en vanskelig situasjon, går ofte rett på problemene og vanskelighetene. Det kan skape et dårlig utgangspunkt for en god relasjon. Relasjonens betydning må ikke undervurderes i møte med ungdom som sliter.

Dette kommer fram i en artikkel på Voksne for barn sine nettsider i et intervju med familieterapeut Gunnar Eide. Han er familieterapeut og har lang erfaring med å snakke med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner. Han forteller at noen ganger må man jobbe mye med å få til en god relasjon. Ungdommen kan ha en tøff historie med seg, og ha møtt mange behandlere tidligere.En ungdom som møter deg med stor skepsis, trenger lenger tid til å bygge tillit og skape en god relasjon, sier Eide.

Han anbefaler å møte en skeptisk ungdom ved å starte ”utenfra”, ifølge Voksne for Barn.

Hvilke erfaringer har ungdommen fra før? Hva liker han? Hva likte han ikke hos tidligere samtalepartner? Liker han at jeg er direkte eller stiller åpne spørsmål? Dette er ikke teknikk, men genuin interesse for den andre.

Når en ungdom sliter, er ofte fokuset fra omverdenen på endring, ifølge Eide. Dette kan stå i veien for å være tilstede til i fortvilelsen, mener terapeuten.

Han oppfordrer derfor til å ta tiden til hjelp i møte med ungdommen:

Ikke stress fram en endring. Jeg tror mye håp kan tennes, men noen ganger må man bare være i håpløsheten. I stedet for å stresse en løsning, handler det mye mer om å være utforskende sammen med ungdommen i hva håpløsheten inneholder.

Det må være endringsfokus, men i et tempo i tråd med det som er mulig og som den unge selv kan makte. Ofte blir målene for store og ukonkrete . Det er ofte de små skrittene som kan bringe inn en endring.

Eides klare anbefaling til alle som forsøker å hjelpe ungdom i en vanskelig situasjon er:

Vær til stede og ta tiden til hjelp.


Kilde

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykiske problemer

Psykiske problemer

De (alt for) gode hjelperne

Mange av de som jeg har hatt samtaler med som psykolog har en ting felles: De strekker…