Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Forskere har utviklet den første smarttelefon-appen som automatisk kan avsløre studenters psykiske helse, skoleprestasjoner og atferdsmessige trender, i følge en ny studie. Med andre ord, smarttelefonen kjenner din sinnstilstand - selv om du ikke gjør det selv.

 Dette skriver ScienceDaily basert på en studie som nylig er publisert fra Dartmouth College.  

Appen kunne avsløre studentenes psykiske helsetilstand

StudentLife-appen ble brukt i en studie av 48 studenter over en 10 ukers periode.

Appen var programmert for å kunne overvåke målinger fra sensorer i mobilen, og kunne utifra avanserte kalkulasjoner trekke slutninger om hvor mye og lenge du sover, antall samtaler du har i løpet av en dag og hvor lenge de varer, fysisk aktivitetsnivå, hvor du er og hvor lenge du er der, stressnivå, hvor bra du føler deg over deg selv, matvaner, med mer.

Hensikten i studiet var å finne ut om appen var i stand til å avsløre studentenes psykiske helsetilstand, og konklusjonen var ganske utrolig:

Appen viste seg å være i stand til å gi pålitelig informasjon om hvordan studentenes psykiske helsetilstand var - og dette bare ved at studenten bar telefonen med seg gjennom i løpet av en 10 ukers periode, og med andre ord uten at studentene behøvde å taste noe som helst informasjon inn på mobilen.

 

Mye søvn og mye sosial kontakt hadde sammenheng med bedre skoleresultater og bedre psykisk helse

Noen konkrete funn var i følge forskerne følgende:

  • Studenter som sover mer eller har flere samtaler enn andre studenter har lavere sannsynlighet for å bli deprimert
  • Studenter som er mer fysisk aktive enn andre, har en lavere sannsynlighet for å føle seg ensomme.
  • Studenter som er mye i nærheten av andre studenter har en lavere sannsynlighet for å bli deprimert.
  • Det var ingen sammenheng mellom elevenes faglige prestasjoner / karakterer og graden av frammøte i klassen, derimot viste det seg at studenter som er mer sosiale (dvs. som hadde hatt flere samtaler) hadde bedre karakterer enn andre studenter.
  • Studenter med høye faglige prestasjoner hadde en tendens til å være mindre fysisk aktive, bevegde seg mindre om natten (sov bedre), og var oftere sosiale enn andre studenter. 

 

- Et forskningsmessig gjennombrudd

Forskerne har stor tro på nytteverdien av disse funnene. ScienceDaily skriver at resultatene åpner døren til følgende gjennombrudd for første gang:

  • Telefonen din vet automatisk hvis du er deprimert, stresset eller ensom
  • Automatisk frambragt informasjon fra telefonens sensor kan forutsi studentens faglige prestasjoner
  • Dersom appen kombineres med et eget program for å gi studenten tilbakemelding om hva som er lurt å gjøre (basert på telefonens målinger), kan studenter følge med på egen psykisk helse - og å gjøre lure grep for å bedre humør og helsetilstand
  • Appen kan benyttes i andre sammenhenger enn blant studenter, f.eks på arbeidsplassen, hvor hensikten blant annet kan være å øke produktivitet eller å dembe stress: - Telefonen din vet hvor produktiv du er.

Vil du lese mer om studien? Besøk ScienceDaily eller Dartmouth College sine egne sider om saken (se kilder nederst).

 

Kilder:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykiske problemer