Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Dette er et varsel! Vi er hundrevis av norske barnepsykologer som er alvorlig bekymret. - Situasjonen er ikke bærekraftig. Konsekvensene vil være stadig flere barn og unge med stadig mer alvorlige psykiske vansker og et stadig dårligere psykisk helsetilbud, skriver 245 norske psykologer.

Bilde: av pixpoetryUnsplashDette kommer fram i en kronikk på nrk.no. Kronikken uttrykker bekymring rundt den psykiske helsetilstanden til barn og unge - og mulighetene for å gi hjelp - i forbindelse med coronapandemien. Her er noen av poengene i kronikken.

Mer alvorlig psykisk lidelse hos barn og unge

De mest sårbare barna og ungdommene er i ferd med å bli de største taperne i koronaoppgjøret, skriver psykologene.

De har mer alvorlige, omfattende og livstruende psykiske helseplager enn før koronapandemien. Det er snakk om spiseforstyrrelser, psykoser, selvmordsproblematikk, vansker i familierelasjoner og økt skolefravær.

De understreker også:

Vi er nå vitne til at friske barn blir syke. Barn som kanskje ikke hadde blitt syke i en normal hverdag uten koronarestriksjoner.

- Trengs flere ansatte i psykisk helsevern 

De skriver:

Til tross for økt tilfang av midler til helseforetakene i forbindelse med pandemien rapporterer avdelinger og tjenester for barn og unge over hele Norge om at de fremdeles ikke ser den nødvendige økningen av ansatte.

Det hjelper altså ikke med økte midler til kommuner og helseforetak, så lenge det ikke fører til flere ansatte, legges til.

 

Behov for drastiske og akutte tiltak

Psykologene ønsker ikke å kritisere helsemyndighetenes smitteverntiltak - men de etterlyser at konsekvensene av disse tiltakene tas på alvor. 

Situasjonen er ikke bærekraftig. Konsekvensene vil være stadig flere barn og unge med stadig mer alvorlige psykiske vansker og et stadig dårligere psykisk helsetilbud.

Psykologene skriver at de forventer at det nå settes inn drastiske og akutte tiltak før det er for sent.

Les mer: Her kan du lese hele kronikken

 

Kilde

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykiske problemer