Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Verdens helseorganisasjon (WHO) har bestemt at avhengighet av dataspill skal regnes som en egen form for psykisk lidelse.

Bilde: av Pawel Kadysz på Unsplash Dette skriver Aftenposten.no.

 

Gaming disorder

De skriver videre:

I den siste internasjonale oppdateringen av WHOs liste over psykiske lidelser er «Gaming disorder» kategorisert som en egen lidelse. Verdens helseorganisasjon mener at dette vil bidra til at medlemslandene gjør mer for å identifisere problemet, slik at folkehelsen blir bedre.

Verdens helseorganisasjon skriver på sine nettsider:

Dataspillavhengighet er definert i utkastet til den 11. versjonen av International Classification of Diseases (ICD-11) som et mønster av spillatferd ("digital gaming" eller "video gaming") kjennetegnet av mangelfull kontroll over spillingen, at spillingen får så høy prioritet at det går ut over andre interesser og aktivteter, og at spillingen fortsetter eller øker i omfang på tross av negative konsekvenser. 

 

 

Delte meninger

Det er delte meninger knytter til å inkludere dataspillavhengighet som en psykisk lidelse. Aftenposten.no skriver:

Kritikere mener at WHOs beslutning kan føre til unødig bekymring blant foreldre, samt stempling av barn og unge som bruker tid på dataspill.

Men de legger til:

Andre røster håper at den nye diagnosen vil føre til at problemet blir tatt mer på alvor. De understreker at det er viktig å oppdage spilleavhengighet raskt, ettersom barn og unge i faresonen som regel ikke søker hjelp på egen hånd.

 

icd gaming disorder

Bilde: WHO

 

ICD-11 er akkurat lansert

Verdens helseorganisasjoner forteller videre:

Beslutningen om å inkludere dataspillavhengighet i ICD-11 er basert på gjennomganger av tilgjengelig forskning og reflekterer en konsensus blant eksperter fra ulike disipliner og geografiske områder.

De understreker samtidig at studier tyder på at det er kun et fåtall av unge mennesker som lider av dataspillavhengighet, men samtidig at det er viktig å ta signaler om avhengighetsatferd på alvor, slik at negative konsekvenser kan unngås ved å tidlig ta grep.

Det kommer fram i en annen sak på Verdens helseorganisasjon sine nettsider at ICD-11 akkurat er lansert.

 

Vil du vite mer?

Her er en informasjonsvideo utgitt av Verdens helseorganisasjon om den nye diagnosen: 

 

Her fortelles en personlig historie om å få kontroll over dataspillavhengighet:

 

Her er enda en personlig historie om hvordan dataspillavhengighet kan ta overhånd:

 

Antonius van Rooij har tatt doktorgrad på temaet dataspillavhengighet, og går her gjennom spørsmålet om dataspillavhengighet virkelig er noe som kan ødelegge livet til de som er rammet:

 

Kilder

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykiske problemer

Psykiske problemer

- Sykdom skyldes uflaks

Livet ditt avgjøres ikke av om du spiser kneip eller Fedon-brød. Uflaks er den viktigste…