Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Et mindretall av de som har angst, depresjon og alkoholproblemer oppsøker helsetjenesten for å få hjelp. Og de som gjør det, får ikke alltid den hjelpen de trenger. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Dette skriver Folkehelseinstituttet på sine egne nettsider. 

En myte at det er lav terskel for å definere vanlige problemer som psykiske lidelser

Fartein Ask Torvik er en av forskerne bak studien. Han forteller ifølge Folkehelseinstituttet:

Gjennom media kan man av og til få inntrykk av at mange har en lav terskel for å definere vanlige problemer som psykiske lidelser og så få behandling for dem. Talene i studien vår tyder derimot på at dette bildet er feil. Det er få som oppsøker helsetjenesten og får hjelp for plagene sine.

I artikkelen kommer det fram at over 2000 personer er blitt intervjuet om blant annet angst, depresjon og rusmisbruk. I tillegg er det blitt gjort koblinger imot registerdata for bruk av helsetjenestene for over 11.000 personer, inkludert de som hadde blitt intervjuet.

Til sammen utgjør dette et stort datamateriale, som gir gode muligheter til å vurdere gapet mellom psykiske problemer og den reelle bruken av helsetjenester.

 

Kun 1 av 3 med depresjon får hjelp

Studien viste at det kun var et fåtall av de som i intervjuene fortalte om vansker som var forenlige med depresjon som fikk hjelp for vanskene. Folkehelseinstituttet skriver om dette:

Blant de som ifølge intervjuet hadde depresjon, hadde vel en av tre (36 prosent) fått depresjonsdiagnose hos fastlegen. Litt under halvparten av disse (15 prosent) hadde blitt behandlet for depresjon i spesialisthelsetjenesten.

Dette tyder på at omtrent to tredeler verken hadde fått depresjonsdiagnose eller behandling. Fordi de enten ikke hadde oppsøkt hjelp eller at problemene ikke ble fanget opp av helsepersonell. 

 

80 med angstlidelser får ikke hjelp

Flertallet av de som i intervjuene viste klart at de hadde vansker som var forenlige med en angstlidelse hadde verken fått en angstdiagnose i helsetjenesten, eller søkt hjelp for problemene. Folkehelseinstituttet skriver om dette

Blant de som hadde en angstlidelse, hadde om lag en av fem (21 prosent) fått angstdiagnose hos fastlegen og om lag like mange (18 prosent) hadde fått henvisning og behandling for angst i spesialisthelsetjenesten.

Det betyr at omtrent 80 prosent enten ikke hadde tatt kontakt med helsetjenesten for å få hjelp med angsten, eller fått rett hjelp da de gikk til lege.

 

Alkoholproblemer blir sjelden diagnostisert

For alkoholmisbruk var tallene enda lavere ifølge Folkehelseinstituttet.

Bare tre prosent av de som hadde et alkoholmisbruk var fanget opp i primærhelsetjenesten og sju prosent i spesialisthelsetjenesten. Så mange som ni av ti ber enten ikke om hjelp eller blir fanget opp når de kontaktar lege. 

Mange med mildere former for alkoholmisbruk vil nok se på drikkingen som eit livsstilvalg, og ikke en psykisk lidelse eller noe de trenger hjelp for, sier Torvik.

 

Viktig at flere får tilgang til hjelp

En viktig lærdom fra studien er at det er mange av de som har betydelige psykiske vansker som slett ikke får hjelp i forhold til disse vanskene, noe Torvik ønsker at det blir tatt grep i forhold til. Han forteller:

Det finst psykologisk behandling for angst og depresjon, og flere kunne hatt god nytte av slik behandling. Spesielt ved angstlidelser kan pasienten gjøre raske fremskritt dersom han får rett behandling.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykiske problemer

Psykiske problemer

Når kroppen sier stopp

Tobarnsmoren Tiril (27) var et ja-menneske - men plutselig sa kroppen stopp. Det…
Psykiske problemer

- Sykdom skyldes uflaks

Livet ditt avgjøres ikke av om du spiser kneip eller Fedon-brød. Uflaks er den viktigste…