- 16 prosent sier de har en psykisk lidelse. Skillet mellom sykdom og vanlige svingninger i livet kan være vanskelig å definere. Men skulle det trengs, kan studenter få hjelp gjennom kognitiv terapi.

Bilde: av Tim Gouw på UnsplashDette skriver Thomas Mikkelsen, barnevernspedagog og studentrådgiver ved Høgskolen på Vestlandet, i en artikkel på Fontene.no.

Han skriver videre:

I 2014 var studentene meget bekymret over tallene som ble lagt fram i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse i 2014 (SHoT-undersøkelsen). Hele 19 prosent av studentene rapporterte om mange og alvorlige symptomplager (Olsen & Nedregård, 2014). Forekomsten var dobbelt så høy blant studenter som i normalbefolkningen i samme aldergruppe, samtidig som økningen var dobbelt så høy blant kvinner som blant menn. Selvfølelsesproblematikk stod fram som en av de viktigste forklaringsvariablene for denne gruppa.

I september 2018 ble de nye tallene fra den siste SHoT-undersøkelsen og kampanjen «Helt Ærlig» presentert. (Knapstad, Heradstveit & Sivertsen, 2018). Nå var det totale utvalget av studenter som svarte nesten firedoblet (50 054 studenter), og undersøkelsen representerte flere utdanningsinstitusjoner enn sist. Undersøkelsen var også mer omfattende både i form og innhold.

I artikkelen utdyper Mikkelsen omkring funnene i undersøkelsen, og legger fram ulike perspektiver på hvordan de forholdsvis dramatiske tallene best kan forstås. 

Ikke minst reflekterer Thomas Mikkelsen omkring hva som kan gjøres for å hjelpe denne store gruppen av studenter som strever psykisk.

Han skriver: 

Mildere former for angst og depresjoner utgjør en stor gruppe av de egenrapporterte psykiske vanskene i studentpopulasjonen. Ensomhet er ikke primært et individuelt problem, og løsningen ligger nok ikke på psykologenes kontor alene. Hvis alt som kjennes vanskelig og ubehagelig, i tillegg til at vi velger å kalle det ubehagelige for angst eller depresjon, skal behandles av spesialister, blir det fort et spørsmål om kapasitet, økonomi og treffsikkerhet. 

Like fullt legger han til at mange kan ha nytte av kognitiv terapi - og det ligger således en indirekte oppfordring til studenter som strever psykisk om å søke denne hjelpen. Mikkelsen skriver:

Studentrådgivere kan gi veiledning basert på prinsippene i kognitiv terapi til studenter som sliter.

 

Kilde

  • En av tre studenter er plaget av ensomhet, angst eller depresjon. Fontene.no
  • Knapstad, M., Heradstveit O. & Sivertsen, B. (2018). Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2018. Oslo: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).
  • Olsen, R. & Nedregård, T. (2014). Studentenes helse og trivselsundersøkelse. Oslo: TNS Gallup.