Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Kroppen sa plutselig stopp for tidligere værdame Benedikte Rasmussen, som måtte kjempe sin livs tøffeste kamp: imot utbrenthet. 

Benedikte Rasmussen gav i mars i år ut boken «Fra en utbrent til en annen - veien fra utbrenthet og tilbake til livet». Hun skriver: Det opplevdes som om sinnet raknet. Først fikk jeg en uro i kroppen, så raknet alt. Jeg lå i fosterstilling, og følte at alt av sanser ble slått av. Alt jeg tenkte, var: «Pust. Bare pust, så går det bra».

 

En nær-døden opplevelse

Hun forstod i ettertid at han hadde fått en psykisk knekk. Og hun forstod hvilket alvor som ligger i å få psykiske problemer. For Benedikte opplevdest det som en nær-døden-opplevelse:

Jeg opplevde det som om jeg sto ovenfor valget om jeg ønsket å leve eller ei. Det var en sterk og rolig opplevelse. Hvis jeg tok to skritt til venstre, ville jeg gi opp og velge døden. Hvis jeg tok to skritt til høyre ville jeg velge livet.

 

Vanskene utviklet seg over tid

Vanskene hadde ikke kommet av seg selv. Hun beskriver at hun over tid hadde jobbet for mye. Et dødfall i familien og et tøft samlivsbrudd gjorde ikke situasjonen enklere. Hun byttet til en enklere jobb, men utbrentheten hadde allerede festet seg i kroppen. Det var likevel en lang vei for henne å se at kroppens reaksjoner hadde noe med psykiske vansker å gjøre:

En lege antydet at smertene var psykisk relatert, og jeg kalte ham en idiot. Alt opplevdes så fysisk, at jeg ikke klarte se noe annet. Jeg var i total fornektelse, derfor ble symptomene verre og verre.

 

Større livsendringer måtte til

Det ble starten på en endringsprosess. Benedikte forteller selv at hun forstod at hun måtte ta egne behov på alvor, hun måtte "gripe tak" i egen livssituasjon. Med dette forklarer hun:

Jeg måtte inn i et behandlingssystem og slutte med halvveis forklaringer som «bare jeg hviler litt, går det bra». Jeg måtte ta inn over meg hva som skjedde.

Hun tok jobb i Kirkens bymisjons kafé, og opplevde å komme inn et helt spesielt og "ekte" miljø. Hun opplevde at dette ble starten på at hun kunne trø ut av egen lidelse. Hun var redd for at hele livet var ødelagt, men det viste seg at de store livsendringene bar frukt. I dag er hun helt frisk og arbeidsfør. Hun har startet et internettselskap som selger helseprodukter, hun har skrevet bok - og har dermed fått snudd de vanskelige opplevelsene til noe positivt. 

 

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykiske problemer

Psykiske problemer

Når vi skammer oss for mye

Skammer du deg for mye? Skamfølelsen er vanskelig å gripe tak i, men kan farge hele ens…