Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

I den nye antologien Et bedre liv deler tretten mennesker sine erfaringer med rus og psykiske lidelser, og hva som måtte til for at de skulle få en bedre hverdag.

Dette skriver ROP.no på sine nettsider. De skriver videre:Skribenter med egenerfaring deler sin livshistorie, og legger vekt på hvilke faktorer som var viktig i deres bedring, eller recovery. Hovedinntrykket er at det fins ingen fasitsvar. Noen opplevde selvhjelpsgrupper som det viktigste i bedringen, andre hadde god nytte av riktig medikamentbruk.

Noen fant livslyst og mening i kunst og musikk, andre i mosjon. Alle understreker betydningen av den gode relasjonen, av å se enkeltmennesket og bevare håpet. I tillegg understreker mange at bedring ikke er det samme som symptomfrihet eller rusfrihet.

 

Hva er recovery?

Recovery, eller bedringsprosesser, er blant annet omtalt i en artikkel på NAPHA.no. De skriver at recovery kan sees på som en filosofi eller en holdning som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser. 

Det finnes flere definisjoner på recovery, men den mest kjente ifølge NAPHA.no er:

Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er tilfredsstillende, deltagende og fylt av håp, selv med de begrensninger som lidelsen forårsaker. Bedring involverer utvikling av ny mening og innsikt i eget liv.

En praksis med fokus på recovery er blitt vanligere i de psykiske helsetjenestene rundt omkring i landet, og denne nye boken vil derfor være aktuell for alle som ønsker å vite enda mer om hvordan en slik praksis best kan foregå.

 

Forskning på bedringsprosesser

Boka "Et bedre liv" inneholder også kapitler skrevet av fagfolk, og som blant annet tar for seg forskningen på recovery / bedringsprosesser. ROP.no skriver:

Boka inneholder også kapitler skrevet av fagfolk. De kommenterer og reflekterer rundt historiene underveis, og de viser til hva forskning sier om forhold som kan støtte bedringsprosesser.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykiske problemer

Psykiske problemer

Derfor skal du bry deg...

Du tror kanskje ikke det kan hende i familien din. Dere har jo alltid vært en flott…