hjelptilhjelp banner

Helt ulike psykiske lidelser, som depresjon, rusbrukslidelser og psykoser, knyttes til det samme trekket i personligheten din, ifølge norsk forskning.

Bilde: av Ben White på Unsplash Dette skriver forskning.no. De skriver videre:

Det er snakk om såkalt nevrotisisme, forteller Eivind Ystrøm, professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Dette er ett av de fem grunnleggende personlighetstrekkene som alle mennesker trolig har i større eller mindre grad.

Personer som skårer høyt på nevrotisisme bekymrer seg lett, og opplever oftere negative følelser, som frykt, sinne, frustrasjon, sjalusi, skyld og ensomhet. De har større tendens til å tolke vanlige situasjoner som truende, eller å føle at små utfordringer er håpløst vanskelige.

I den nye studien brukte forskerne et omfattende datamateriale fra Tvillingregisteret hos Folkehelseinstituttet. Forskning på tvillinger kan nemlig gi unik innsikt i hvordan egenskaper, gener og miljø påvirker livene våre.

Forskning.no oppsummerer med at "nevrotisisme ser ut til å være det personlighetstrekket som best beskriver risiko for alle psykiske lidelser."

Eivind Ystrøm utdyper:

Det forklarer ikke 100 prosent. Alle kan få psykiske lidelser. Men disse sykdommene henger såpass sterkt sammen med nevrotisisme at hvis man har et stabilt indre liv og mye positive følelser knyttet til sosial kontakt, så er sjansene for psykiske lidelser betydelig lavere.

Undersøkelsen viser i tillegg at dette trekket er 50 prosent arvbart, skriver forskning.no videre.

Det betyr at psykiske lidelser generelt går i familier. Dersom en av foreldrene eller søsknene dine har en psykisk lidelse, har du større risiko for alle former for psykisk lidelse, forteller Ystrøm.

 

Kilde:

Les mer om psykiske problemer

Psykiske problemer

De (alt for) gode hjelperne

Mange av de som jeg har hatt samtaler med som psykolog har en ting felles: De strekker…