hjelptilhjelp banner

Er det å ha en psykiatrisk diagnose bra for din psykisk helse? Det er over 200 psykiatriske diagnoser ifølge Verdens Helseorganisasjon, og folk har ulike opplevelser knyttet til å få en diagnose selv. Er en diagnose noe du har for livet, eller er det kun en merkelapp. Vi bad seks personer om å dele sine opplevelser.

Photo by Verne Ho on UnsplashDette skriver BBC i en videosak om psykiatriske diagnoser.

- Jeg tenker på diagnoser kun som en merkelapp, sier av en personene.

- Uten diagnosene er det vanskelig å få hjelpen du trenger, sier en annen. 

I klippet diskuteres det hvor vidt diagnoser egentlig er nødvendige, hvordan de kan oppleves som stigmatiserende, og hvorfor man ikke kan få hjelp for en bedre psykisk helse uten diagnoser.

Panelet som drøfter saken har ulike meninger om disse spørsmålene, og har også en ulik oppfatning av egen diagnose. Noen uttrykker at de er fornøyde med den psykiatriske diagnosen de har, mens andre opplever diagnosen som problematisk.

I tillegg kommer det fram at de fleste har flere enn én diagnose. 

Én av personene som ikke er særlig tilfreds med diagnosen, utrykker likefullt at det som var bra med den var at diagnosen fungerte som en inngangsport for å få nødvendig hjelp.

Vil du se hele klippet?

 

Klikk her for å se videoen

 

Kilde

Les mer om psykiske problemer

Psykiske problemer

Mentalhygieniske råd: Humor

Hvor ofte ler du av deg selv? Går det an å le av seg selv og sine svakheter og fremdeles…
Psykiske problemer

Derfor skal du bry deg...

Du tror kanskje ikke det kan hende i familien din. Dere har jo alltid vært en flott…