Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Årets Ungdata-rapport er nettopp gjort tilgjengelig, og funnene tyder på at mange ungdommer strever med psykiske helseplager, mens andelen som opplever ensomhet er den høyeste som noen gang er rapportert i Ungdata. 

Bilde: maxime caron på UnsplashDette kommer fram i Ungdata-rapporten for 2018, som er tilgjengelig på OsloMet sine hjemmesider. Rapporten har vært gjennomført årlig siden 2010, og har siden starten inkludert 510.000 ungdommer. Årets rapport er skrevet av forsker Anders Bakken.

 

En veltilpasset ungdomsgenerasjon 

I innledningen til rapporten poengterer forfatteren følgende:

- I all hovedsak bekrefter resultatene fra årets undersøkelse det bildet som tidligere er gitt av norsk ungdom gjennom Ungdata og andre ungdomsundersøkelser, som en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær ungdomsgenerasjon. De aller fleste ungdommer trives og er godt fornøyd med foreldrene sine, med vennene sine, med skolen de går på, og med lokalmiljøet der de bor. De aller fleste har en aktiv fritid der sosiale medier, dataspill, trening, organiserte fritidsaktiviteter, skolearbeid og samvær med jevnaldrende preger hverdagen.

- Flertallet har god fysisk og psykisk helse, og de fleste ser på sin egen framtid med betydelig optimisme.

Samtidig er dette bare en del av bildet. 

 

Økning i psykiske helseplager hos ungdom

I Ungdata-rapporten kommer det også fram at det er mange ungdommer som strever med psykiske helseplager. Anders Bakken skriver:

Psykiske helseplager, som bekymringer, søvnproblemer eller andre depressive symptomer har gradvis økt blant jenter siden begynnelsen av 2010-tallet. De siste to årenes undersøkelser tyder på en ytterligere økning. Også blant guttene er det flere som rapporterer om denne typen psykiske plager, selv om økningen er noe mindre markant.

 

Flere ensomme ungdommer

Et annet sentralt funn er at flere ungdommer rapporterer at de opplever seg ensomme. Anders Bakken skriver:

Tilsvarende viser årets undersøkelse at andelen som opplever ensomhet, er den høyeste som noen gang er registrert i Ungdata.

Nærmere bestemt er det mellom 10 og 16% av jentene som har deltatt i undersøkelsen som rapporterer at det er veldig mye plaget av ensomhet, mens tilsvarende tall for guttene er på mellom 4 og 8%.

 

Depressive plager

Når det gjelder psykiske helseplager så har Ungdata blant annet sett på forekomsten av depressive symptomer blant ungdom. Årets undersøkelse viser at andelen ungdommer som rapporterer et høyt nivå av depressive symptomer er lavest hos de yngste ungdommene (8. klassetrinn) og høyest blant de eldste (3. året på videregående skole).

Blant 8. klassingene er det 4% av guttene som har et høyt nivå av depressive plager, mens tilsvarende tall blant jenter er på 13%. Blant ungdom på 3. året på videregående (Vg3) er andelen på 13% hos guttene, mens det ligger på hele 32% blant jentene.

Med andre ord har omtrent en tredjedel av jentene i denne alderen et høyt nivå av depressive plager.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykiske problemer

Psykiske problemer

Når kroppen sier stopp

Tobarnsmoren Tiril (27) var et ja-menneske - men plutselig sa kroppen stopp. Det…
Psykiske problemer

En psykisk knekk

Kroppen sa plutselig stopp for tidligere værdame Benedikte Rasmussen, som måtte kjempe…