Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

En ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) oppsummerer eksisterende kunnskap knyttet til forebyggende og helsefremmende tiltak som har som mål å styrke den psykiske helsen til barn og unge.

Bilde: av Ben White på UnsplashDette kommer fram på FHI sine nettsider

Rapporten som er skrevet av Jens Christoffer Skogen og medarbeidere ble lansert denne uken. Den er ment til å oppsummere "Føre var"-rapporten fra 2011, som presenterte 50 anbefalte forebyggende tiltak.

 

Et viktig satsningsområde

Rapporten innleder:

Et stort antall barn og unge vil på ett eller flere tidspunkt i oppveksten oppleve å ha psykiske lidelser. For noen vil lidelsene vedvare over tid og inn i voksenlivet. God psykisk helse er en viktig ressurs i oppvekst, utdanning og inn i livet som ung voksen.

Omfanget av psykiske lidelser og tilknyttet sykdomsbyrde gjør helsefremmende og forebyggende arbeid for å sikre barn og unges psykiske helse til et viktig satsingsområde.

 

Oppsummerer eksisterende kunnskap

Det finnes etter hvert mye informasjon om tiltak som retter seg imot å forebygge psykiske vansker hos barn og unge. Med den nye rapporten gir forfatterne en drahjelp til å sortere i denne informasjonen. FHI skriver:

For å finne kunnskap om effekt av tiltak har vi søkt etter eksisterende systematiske oversikter av helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse. 

Nærmere bestemt ble 15 systematiske oversikter inkludert i rapporten, som gav informasjon fra rundt 500 studier med til sammen over 150.000 deltakere.

 

Skole, barnehage, foreldreferdigheter, og familieøkonomi

FHI trekker blant annet fram at tiltak i skolen kan være gode forebyggende tiltak:

Studiene gir støtte til at depresjon og angst kan forebygges på kort sikt gjennom spesifikke tiltak i skolen. Effektene på langt sikt var mer usikre. 

De viser også til at det er forskningsmessige støtte for at tiltak som styrker foreldreferdigheter kan bedre den psykiske helsen hos barna. I tillegg framheves følgende:

Forskningen gir (...) grunnlag for å peke på lovende tiltak, først og fremst tiltak relatert til barnefamiliers økonomi, barnehager av god kvalitet og program for bedre foreldreskap (parenting) og tiltak for å bedre foreldres psykiske helse.

 

Grunn til optimisme

Forfatterne konkluderer:

Det forebyggende og helsefremmende arbeidet rettet mot barn og unges psykiske helse favner over en rekke aktører og arenaer. Det foreliggende kunnskapsgrunnlaget gir grunn til optimisme når det gjelder muligheten for å forebygge psykiske lidelser, særlig angst og depresjon, gjennom målrettede tiltak. 

De understreker likevel at det trengs videre kunnskapsutvikling om hvordan det forebyggende og helsefremmende arbeidet best skal gjøres og tilpasses norske forhold.

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykiske problemer

Psykiske problemer

Når kroppen sier stopp

Tobarnsmoren Tiril (27) var et ja-menneske - men plutselig sa kroppen stopp. Det…
Psykiske problemer

En psykisk knekk

Kroppen sa plutselig stopp for tidligere værdame Benedikte Rasmussen, som måtte kjempe…