Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Ungdom i 13–16-årsalderen er mer lovlydige enn før, det er færre som ruser seg, og stadig flere unge har et godt forhold til foreldrene sine. Samtidig viser årets nasjonale Ungdatarapport at flere unge jenter forteller om psykiske plager og stressymptomer.

Dette skriver Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) på sine nettsider. 

Årets Ungdata-rapport er klar

Rapporten gir et bredt bilde av hvordan norske ungdomsskoleelever har det på ulike områder, og hvor mange som driver med ulike typer aktiviteter.

– Resultatene føyer seg inn i en trend som vi har sett de siste 10–15 årene, der det særlig fra tusenårsskiftet og framover har skjedd noen ganske markerte endringer i ungdomsmiljøene, forteller prosjektleder for Ungdata, Mira Aaboen Sletten.

 

De skulker ikke, de drikker ikke – men de stresser

- NRK.no

  

Veltilpasset ungdom, men økning av psykiske helseplager

De store linjene i resultatene er følgende:

 • Økning av psykiske helseplager: Omfanget av psykiske helseplager øker blant ungdom, ifølge Ungdata-rapporten.
 • Mindre rus- og atferdsproblemer: Samtidig har omfanget av rus- og atferdsproblemer har blitt redusert, og i tillegg slutter ungdom i økende grad opp om skolen. 
 • Mindre kriminalitet: Omfanget på kriminalitet, har på samme måten som rusmiddelbruken, gått markant ned. Det er nedgang i nasking, hærverk og utsatthet for vold, og færre oppgir at de har plaget eller truet andre ungdommer.
 • Færre som røyker: Det færre ungdom som røyker nå enn i årene før, og færre har vært beruset på alkohol.
 • Uendret i forhold til mobbing: Andelen som har blitt utsatt for mobbing har derimot endret seg sammenlignet med de forutgående årene.
 • Foreldre er viktige støttespillere i hverdagen: De fleste norske ungdommer er svært fornøyd med foreldrene og opplever dem som viktige støttespillere i hverdagen.
 • Mange har nære venner, gode lokalmiljø og trives på skolen: De har nære venner de kan stole på, og mange er godt fornøyd med lokalmiljøet de vokser opp i. I tillegg trives ungdom på skolen, de opplever den som et godt sted å være, og de færreste er involvert i konflikter med lærerne.
 • Optimisme i forhold til framtiden: Generelt er ungdom optimistiske med tanke på framtiden. Over halvparten tror de kommer til å ta høyere utdanning. Få tror de kommer til å bli arbeidsledige, og tre av fire tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv.

  

Økningen i psykiske helseplager gjelder jenter

Det er bekymringsfullt at så mange jenter sliter psykisk, understreker prosjektleder Mira Aaboen Sletten.

Mange unge sliter psykisk i hverdagen. I størst grad gjelder dette typiske symptomer på stress, som det «å tenke at alt er et slit» eller «å bekymre seg for mye om ting». Andelen med ulike psykiske helseplager blant jentene har økt fra de siste årene. For gutter har utviklingen vært nokså stabil.

Les, bestill eller last ned rapporten

 

Kilder:

 • Ungdata. Nasjonale resultater 2013
 • NOVA-rapport 10/14
 • HiOA
 • NRK.no

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykiske problemer