Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Nettbasert behandling kan ha like god effekt som ansikt-til-ansikt-behandling, og nå er det laget selvhjelpskurs utviklet av autoriserte psykologer for deg som sliter med blant annet angst og depresjon.

Bilde: av Kid Circus på UnsplashDette forteller Synnøve Vervik, psykologspesialist Synnøve Vervik ved Psykisk helsenett, til hjelptilhjelp.no. Hun legger til:

En av tre personer som sliter psykisk blir avvist når de henvises til psykisk helsevern. Ventelistene for de som kommer gjennom nåløyet kan også være veldig lange. Resultatet er at mange ikke får den hjelpen de kunne hatt nytte av.

For stort gap mellom tilgjengelig behandling og alle som trenger den

Mange som har det tøft har heller ikke mulighet, tid eller økonomi til å oppsøke verken offentlig eller privat behandling. Andre ønsker ikke at noen skal vite at de sliter, eller faller mellom to stoler i behandlingsapparatet. Mange, spesielt unge, opplever at de er for syke til å jobbe, men for friske til at de oppfyller kriteriene til å få behandling. 

Dersom du ikke er heldig nok til å ha råd til privatpraktiserende psykolog, kan du risikere å ikke få hjelp. Selv om flere psykologer enn før tilbyr nettbasert behandling, er ikke en-til-en behandling nok til å ta unna for alle som har det vanskelig og som kan ha nytte av hjelp, forteller Synnøve Vervik.

Ny måte å behandle psykiske plager på

Psykisk helsenett lanserer derfor et nytt hjelpetilbud for vanlige plager som angst og depresjon. Gjennom nettbaserte selvhjelpskurs i mestring av angst og depresjon kan langt flere enn tidligere få hjelp enn ved tradisjonell terapi.

Vi trenger et tilbud som kan hjelpe mange mennesker på en gang, hvor man kan få hjelp basert på dokumentert effektiv behandling fra sin egen stue, uten henvisning eller ventetid. Selvhjelpskurset hos oss tilsvarer et komplett løp hos psykolog, men koster betydelig mindre, sier Vervik.

Kurs i henholdsvis mestring av angst og depresjon lanseres offisielt 1. mai. På grunn av alle som sliter på grunn av koronaepidemien er imidlertid kursene tilgjengelig allerede nå på Psykisk helsenett.

Kursene hos oss er ikke tradisjonell terapi, men dyptgående selvhjelpskurs hvor du får verktøyene for å kunne hjelpe deg selv til å få det bedre. Gjennom å gjøre små endringer i hverdagen kan du til slutt få til bedring i både angst og depresjon. Egeninnsats er imidlertid viktig for bedring, men du får verktøy til å håndtere utfordringer på veien slik at det blir overkommelig, understreker Vervik.

Ut mot selvmordsstatistikken

synnove vervikPsykisk helsenett håper dette nye tilbudet kan nå grupper som ellers ikke søker hjelp i psykiatrien. Enkelte fagmiljø vegrer seg å oppsøke psykiatrien fordi de er redde for at det skal påvirke arbeidsforhold. Menn oppsøker også hjelp mye sjeldnere enn kvinner, men er samtidig overrepresentert på selvmordsstatistikken.

Det er mulig at terskelen for å oppsøke tradisjonell terapi er lavere for kvinner enn for menn. Et slikt selvhjelpstilbud kan forhåpentligvis også appellere til de som ønsker å vite hvordan de kan gjøre noe med det som er vanskelig, uten å nødvendigvis måtte snakke med noen om det. Vi har fått gode tilbakemeldinger på at det å lære teknikker for å håndtere vanskelige følelser er nyttig i hverdagen, sier Vervik.

Effekten av nettbasert behandling med oppfølging fra psykolog er ifølge forskning like god som ved ansikt-til-ansikt-behandling.

Bildet: Synnøve Vervik

Vil du vite mer?

Her kan du også se en informasjonsvideo om depresjon med Synnøve Vervik: 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykiske problemer