Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Det er enklere å ta sykemelding fra jobben på grunn av en brukket fot enn på grunn av en depresjon. Men selv om psykiske lidelser er usynlige, er de ikke desto mindre reelle.

Denne tegningen av Tegnehanne får virkelig fram dette paradokset mellom fysiske og psykiske sykdommer, så den måtte jeg bare dele.Det er et hav av nyanser som bør nevnes i denne sammenheng. For eksempel så er det slett ikke slik at det er noen konkurranse mellom psykiske og fysiske sykdommer om hvem som er verst, eller hvem det er mest synd på. Verken fysiske eller psykiske sykdommer er noe folk ønsker. 

Slike sammenligninger blir som å skulle velge mellom pest eller kolera.

 

Stigmaet kan være like vanskelig å håndtere som den psykiske lidelsen

Poenget med bildet er (antakelig) snarere å vise at det er påfallende lav status knyttet til psykiske lidelser - og at det er det behov for å få gjort noe med.

Denne lave statusen kan i en del tilfeller være like vanskelig å håndtere som selve den psykiske lidelsen. For mange blir stigmaet som er knyttet til psykiske lidelser en ganske betydelig tilleggsbelastning. 

Eller for å si det på en annen måte: Det er ille nok som det er å gå gjennom en depresjon, en psykose, en handlingslammende angst, osv. Når man attpåtil må leve med skammen over å ha det slik, så blir "psykisk lidelse - stigma - skam" fort en selvforsterkende sirkel som ikke er så lett å bryte ut av.

Heldigvis har mange av tabuene rundt psykisk helse begynt å smuldre opp de siste - men det er enda mange igjen. 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykiske problemer