Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Folkehelserapporten for 2014 er nå klar. Her får du blant annet svar på hvor vanlige hver av de ulike psykiske lidelsene er antatt å være. Tallene viser ikke hvor mange som faktisk har diagnoser, men hvor mange som ifølge befolkningsstudier antas å innfri en diagnose enten i løpet av livet eller i løpet av 1 år. 

 Psykiske lidelser er utbredt

Hovedtrekk i undersøkelsen med tanke på psykisk helse blant barn, unge og voksne er følgende:

 

 1. Mellom en av tre og en av to vil bli rammet av en psykisk lidelse i løpet livet.
 2. Psykiske lidelser og ruslidelser opptrer ofte samtidig.
 3. Vi vet lite om enkeltårsakene, men både genetiske og miljømessige faktorer kan øke risikoen for å utvikle psykiske lidelser.
 4. Personer med psykiske vansker i barne- eller ungdomsårene har økt risiko for å oppleve psykiske plager og psykiske lidelser senere i livet.
 5. Komplikasjoner i svangerskap og fødsel, mishandling og traumer i barndom, samt senere faktorer, slik som mobbing, tapsopplevelser og bruk av rusmidler, kan øke risiko for både utbrudd og tilbakefall av psykiske lidelser.

 

Så vanlige er de ulike psykiatriske diagnosene

De følgende tallene viser ikke hvor mange som faktisk har diagnoser, men hvor mange som innfrir kriteriene for diagnosene - og som dermed kunne ha fått diagnosen. 

 

Andel av befolkningen som innfrir diagnose i løpet av livet:

 

 1. Angstlidelser. 14 - 27%
 2. Depressive lidelser eller bipolar lidelse: 14 - 21%
 3. Rusrelaterte lidelse: 15 - 26%
 4. Minst en psykisk lidelse / ruslidelse: 25 - 52%

Andel av befolkningen som innfrir følgende undergrupper av diagnoser i løpet av livet:

 

 1. Spesifikk fobi: 6 - 19%
 2. Sosial fobi: 2 - 14%
 3. Agorafobi: 1 - 6%
 4. Panikklidelse: 2 - 5%
 5. Generalisert angstlidelse (GAD): 2 - 6%
 6. Tvangslidelse (OCD): 0.6 - 1.6%
 7. Alvorlig depresjon: 8 - 18%
 8. Dystymi (langvarig, mildere depressiv tilstand): 2 - 10%
 9. Bipolar lidelse (manisk-depressiv lidelse): 0.2 - 4%
 10. Alkoholmisbruk / avhengighet: 5 - 23%
 11. Somatoform lidelse: 3 - 4%
 12. Spiseforstyrrelser: 0.5 - 1.8%

 

Andel av befolkningen som innfrir diagnose i løpet av 1 år:

 

 1. Angstlidelser. 4 - 18%
 2. Depressive lidelser eller bipolar lidelse: 4 - 11%
 3. Rusrelaterte lidelse: 4 - 11%
 4. Minst en psykisk lidelse / ruslidelse: 10 - 33%

Andel av befolkningen som innfrir følgende undergrupper av diagnoser i løpet av 1 år:

 

 1. Spesifikk fobi: 3 - 9%
 2. Sosial fobi: 1 - 8%
 3. Agorafobi: 0.4 - 3%
 4. Panikklidelse: 1 - 3%
 5. Generalisert angstlidelse (GAD): 1 - 3%
 6. Tvangslidelse (OCD): 0.5 - 1%
 7. Alvorlig depresjon: 4 - 10%
 8. Dystymi (langvarig, mildere depressiv tilstand): 1 - 4%
 9. Bipolar lidelse (manisk-depressiv lidelse): 0.1 - 2.6%
 10. Alkoholmisbruk / avhengighet: 1 - 11%
 11. Somatoform lidelse: 2%
 12. Spiseforstyrrelser: 0.1 - 0.7%

Forutsetninger:

Basert på det laveste og det høyste anslaget på hvor vanlige de psykiatriske diagnosene er, ifølge Folkehelserapporten 2014, som tar utgangspunkt i de tre største norske studiene og de fem viktigste internasjonale studiene angående forekomst av psykiske lidelser i befolkningen. Tallene er avrundet.

Kilder:

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykiske problemer

Psykiske problemer

Når vi skammer oss for mye

Skammer du deg for mye? Skamfølelsen er vanskelig å gripe tak i, men kan farge hele ens…