Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Tourettes syndrom er en arvelig, nevrobiologisk tilstand som består av gjentatte, ufrivillige bevegelser og ukontrollerbare lyder som kalles tics. Av og til kan de vokale lydene bestå av upassende ord eller setninger. Her leser du om hvordan det er å ha Tourette.Artikkelen er basert på en artikkel fra Touretteforeningen. De skriver:

Tourettes syndrom er oppkalt etter den franske nevrologen Gilles de la Tourette, som var den første som beskrev tilstanden i 1885, og hans beskrivelse er omtrent slik vi i dag kjenner tilstanden.

 

Symptomer

De fremtredende symptomene er varierte, ufrivillige bevegelser og ukontrollerte lyder som kalles tics. Tics er gjentatte, stereotype, formålsløse og plutselige bevegelser og lyder.

Symptomene begynner normalt i alderen 2 - 18 år, oftest i syv ås alderen. De første symptomene er oftest tics i ansiktet, som overdreven blunking, rykninger og grimaser. De flytter seg til halsen, skuldrene og overkroppen. Rykninger i en arm eller et ben er typiske.

De vokale tics kommer litt senere. I begynnelsen er de ofte "normale", snufsing og harking, men kan utvikle seg til andre lyder og utrop.

Det er typisk at et symptom avløses av et annet, og at symptomene øker og minsker i styrke over en viss periode. Ticsene kan kortvarig undertrykkes. De er derfor ofte kraftigere hjemme enn på skolen. Symptomer øker i stress-situasjoner.  

 

Hyppighet og forekomst

Tics i kortere perioder, uker til måneder, er vanlig blant barn, spesielt i syv til elleve års alderen. De fleste vil være forbigående tics- tilstander. Med forbigående tics menes motoriske og/eller vokale tics som vedvarer i minst fire uker, men ikke lenger enn 12 påfølgende måneder.

Det antas at forekomsten av TS ligger på ca 0,5- 1,5 %. Fire ganger så mange gutter som jenter får TS. 


Hva er Tics?

Tics defineres som gjentatte, hurtige, plutselige, uventede, formålsløse, urytmiske og ufrivillige bevegelser.  Ufrivillige bevegelser eller sammentrekninger i muskler, kalles motoriske tics, og ufrivillige lyder kalles vokale tics.  Ved multiple tics forekommer tics asynkront i flere legemsområder og med vekslende lokalisasjon.  Ticsene kan opptre som enkelt tics eller sammensatt av mange forskjellige tics på samme tid. De kan variere i hyppighet og intensitet.

 

Tics

 

 1. kan midlertidig undertrykkes
 2. er lett påvirkelig (f.eks. det å beskrive en tic kan få en person til å få tic)
 3. kan øke ved stress
 4. kan øke (eller minske) ved avslapning
 5. varierer i styrke og utbredelse over tid, forbigående symptom frie perioder
 6. kan være til stede under søvn, men forsvinner vanligvis under søvn
 7. kan minske ved distrahering eller konsentrasjon (særlig ved lystbetonte aktiviteter)
 8. kan minske ved feber

 

Selv om mange tics midlertidig kan undertrykkes så oppleves de ofte som ufrivillige.
Det at tics kan minske ved distrahering eller konsentrasjon blir spesielt understreket som et helt spesielt karakteristikum ved tics, i motsetning til andre bevegelsesforstyrrelser hvor distrahering og konsentrasjon vanligvis fører til en forverring av symptomene.Dessuten starter tic tilstander vanligvis brått, og de har ofte ledsagende sensoriske fenomen, dvs. en indre spenning eller følelse før tics, og med tilsvarende lettelse etter utløsningen av tics. Disse sansefornemmelsene som kommer før, under og etter tics, har vist seg å være et vanlig, men oversett symptom ved Tourettes syndrom.Tics kan i varierende grad bli forsterket av:

 1. angst
 2. nervøsitet
 3. kjedsomhet
 4. slapphet
 5. opphisselse
 6. å glede seg til noe
 7. menstruasjonssyklus (premenstruelt, østrogenpåvirkning?)
 8. medikamenter, enkelte (bl.a. sympatikomimetika, amfetamin, l-dopa)
 9. jogging

 

Det naturlige forløp av Tourettes syndrom varierer betydelig fra individ til individ. Selv om tilstanden kan variere fra meget lette tilfeller til en svært alvorlig tilstand, så har de fleste individer kun en lett grad av symptomer.

 

Eksempler på tics

Motoriske tics: Øyeblunking, grimaser, neserynkning, øyerulling( himling), sperre opp øynene, rekke tunge, skjeling, smatting med lepper, spytte, nakkesleng/ hodekast, kaste på luggen, riste på hodet, sammentrekning av magemuskler, fikle med tøyet, bite negler, ta på gjenstander/ på seg selv eller andre, klapping, fletting av fingre, banking med fingre, hopping tramping, sparking mm.

Vokale tics: Hvesing, visling, fresing, piping, harking, hosting, snufsing, stamming, brumming, grynting, skriking, korte hyl, gjesping, stamming, gjentagelse av ord eller utrykk med mer.

 

Tilleggsvansker ved Tourette

Minst 50 % av de som gar TS har også AD/HD. Ca 30% har tvangstanker og tvangshandlinger. Andre tilleggsvansker kan være aggressivitet, angst, depresjon, søvnvansker, selvskadende atferd og lærevansker.

Tourettes syndrom medfører ofte også oppmerksomhetssvikt, dårlig konsentrasjon, læreproblemer og kan påvirke atferden. Spesialundervisning er ofte nødvendig. 
Tilstanden er kraftig underdiagnostisert. Foreldre får ofte beskjed om at symptomene skyldes uvaner, nervøsitet, problemer i hjemmet og "det går nok over".

Har du spørsmål om symptomer, diagnostisering eller andre spørsmål?

 

Kontakt:

Norsk Tourette Forening
Bragernes Torg 13
3017 DrammenTelefon 31 41 10 55
Mobil 47 35 98 69E-post: post@touretteforeningen.no
Web: www.touretteforeningen.no

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykiske problemer

Psykiske problemer

En psykisk knekk

Kroppen sa plutselig stopp for tidligere værdame Benedikte Rasmussen, som måtte kjempe…
Psykiske problemer

De (alt for) gode hjelperne

Mange av de som jeg har hatt samtaler med som psykolog har en ting felles: De strekker…
Psykiske problemer

Mentalhygieniske råd: Humor

Hvor ofte ler du av deg selv? Går det an å le av seg selv og sine svakheter og fremdeles…