Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Liverpool, Peter Kinderman, ønsker seg radikale endringer i psykiatrien og mener vi er på villspor i vår hang til å biologisere psykiske lidelser.Dette skriver Psykologforeningen på sine nettsider.

Vi må slutte å slutte å betrakte menneskers emosjonelle nød utelukkende som et sykdomssymptom. En enkel liste med folks problemer vil har større validitet og vil være mer enn tilstrekkelig som grunnlag for å planlegge omsorg og service, skriver han i boken sin A prescription for psychiatry.

Kinderman sitt hovedbudskap er at vi må jakte på mangfoldet av årsaker som ligger bak de ulike psykologiske fenomenene og sørge for å være rustet til å håndtere emosjonell nød ved hjelp av andre metoder enn medisiner. 

Flere alvorlige psykiske lidelser som bipolar bipolar og schizofreni mener Kinderman at alt for ofte blir beskrevet som biologiske sykdommer, og at man unnlater å relatere dem til individuelle livserfaringer.

Spør ikke hva som er galt med meg, men hva som har skjedd meg, sier han for å oppsummere det han mener bør være hovedperspektivet i møtet med psykiske lidelser.

 

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om bipolar lidelse

Les mer om psykiske problemer