Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Livet ditt avgjøres ikke av om du spiser kneip eller Fedon-brød. Uflaks er den viktigste årsak til nesten all sykdom.Dette forteller lege Ståle Fredriksen til forskning.no. Han har tatt doktorgrad på temaet "Bad luck and the tragedy of modern medicine", eller halvveis presist oversatt "Uflaks og den moderne medisins tragedie."

I avhandlingen hevder Fredriksen at vi bør slutte å tenke at syke mennesker har pådratt seg sykdommene gjennom uansvarlig livsførsel, skriver forskning.no.

Legens poeng er at medisinens tragedie er at vi har glemt uflaksen. Denne forglemmelsen gjør medisinen unødig hard og umenneskelig, mener han.

Kan det samme sies om psykologien eller psykiatrien? Om læren omkring hvem som blir psykisk syke og hvem som ikke blir det?

 

Tilfeldigheter påvirker livet vårt

Det er mange grunner til å ha samme perspektiv også om psykiske lidelser. For eksempel:

Vi er født med ulik biologi. Det er ingen som kan velge om de vil bli født med gener som bærer i seg større risiko for f.eks ADHD, angst, depresjon, schizofreni, eller hva det måtte være. Det er snakk om flaks eller uflaks.

Vi vokser opp med vidt forskjellige oppvekstbetingelser. Noen har alt på stell; andre må kjempe for å få hverdagene til å henge sammen. 

Gjennom livet vårt skjer det en uendelig rekke av tilfeldigheter. Noen får gode venner, andre blir alvorlig mobbet; noen tjener godt, andre blir fattige; noen får hjelp i rett tid, andre sviktes når hjelpen trengs.

Noe av det vi oppnår eller ikke oppnår handler om vår innsats, men oftere enn vi tenker er det snakk om flaks og uflaks. 

 

Livet er ofte urettferdig

Vi strever imidlertid med å akseptere slikt. Vi liker at det som skjer i verden er logisk, og at alt som skjer i livet er rettferdig. At 1 + 1 alltid blir 2. Innenfor psykologien kan dette forklares ut i fra et behov om å gjøre verden forutsigbar. For da oppleves den også som tryggere.

Derfor: Så lenger vi lever sunt, så "regner vi med" å leve lenge og godt. Og skyggesiden av dette: Når vi ser at andre blir syke eller får vanskelige liv, ja så tenker vi at de selv må være skyld i dette!

Legens perspektiv er derfor både frigjørende og utfordrende. Han poengterer tydelig:

Livet er ofte urettferdig. Vi får ikke alltid som fortjent. Denne innsikten bør få oss til vise mer barmhjertighet og større forståelse overfor andres lidelse.

Ikke minst fordi vi plutselig kan få bruk for denne barmhjertigheten selv.

Vil du lese mer om psykologiske perspektiver på flaks og uflaks? Her er en artikkel fra Karl Halvor Teigen.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykiske problemer

Psykiske problemer

Derfor skal du bry deg...

Du tror kanskje ikke det kan hende i familien din. Dere har jo alltid vært en flott…
Psykiske problemer

Når vi skammer oss for mye

Skammer du deg for mye? Skamfølelsen er vanskelig å gripe tak i, men kan farge hele ens…
Psykiske problemer

De (alt for) gode hjelperne

Mange av de som jeg har hatt samtaler med som psykolog har en ting felles: De strekker…