hjelptilhjelp banner

Det er mange barn og unge som strever med å finne motivasjon til å bli bedre fra hva de måtte slite med. I disse seks videoene kommer UngHjelp med seks forskjellige råd til selvhjelp, som er tatt fra erfaringer vi selv har, eller har hørt fra andre ungdommer i organisasjonen vår. 

Bilde: UngHjelp.no Dette skriver UngHjelp på sine nettsider.

 

UngHjelp

UngHjelp har tipset hjelptilhjelp.no sitt prosjekt med å lage og spre opplysningsmateriale om psykisk helse som passer for ungdom. UngHjelp er en frivillig organisasjon som jobber for å dele barn og unges historier og erfaringer med psykisk helse. Målet er øke kunnskapen om psykisk helse blant unge mennesker, for deretter å gjøre det mindre tabu og enklere å snakke om.

Unghjelp forteller til hjelptilhjelp.no:

Vi har nylig gjennomført et prosjekt om opplysningsmateriale om psykisk helse. Prosjektet tar for seg en rekke temaer som i dagens samfunn kan oppleves som tabu å snakke om. 

Prosjektet ble støttet av Extrastiftelsen, via Rådet for Psykisk Helse, og har ført fram til seks veldig fine opplysningsfilmer om psykisk helse.

 

Korte videoer

Unghjelp skriver om dette på sine nettsider:

Det finnes allerede et stort kvantum av filmer innenfor denne kategorien. Både ”jeg mot meg”, ”stemmene i hodet”, og ”SKAM” tar for seg hvordan det er å leve med en eller flere psykiske lidelser, men alle har en ting til felles: de varer for lenge til at man deler det på sosiale medier. Vi ønsket å skape kortfilmer om det å være psykisk syk, og hvordan man kan komme seg gjennom det.

Disse seks videoene er med andre ord korte og konsise, og kan fungere som gode virkemidler for å bekjempe tabu og stigma rundt psykisk sykdom og psykiske vansker hos ungdom. 

 

Her kan du se de seks videoene

Angst

 

Depresjon

 

Generasjon prestasjon

 

Ensomhet

 

Tør å be om hjelp!

 

Hvorfor må jeg være best?

 

Kilde

Les mer om psykiske problemer