hjelptilhjelp banner

Dagens psykiske helsevern er ikke optimal for pasienter med langvarige og alvorlige psykiske lidelser. Psykolog Arnhild Lauveng har gjort et viktig arbeid for å utforske tiltak som kan gi bedre hjelp.Dette skriver Napha.no.

 

Ville utforske alternativer

De skriver videre:

Mens mye forskning på alvorlig psykisk lidelse dreier seg om årsak, symptomer, behandling, medisinering og genetikk, ville jeg utforske om andre tiltak enn tradisjonell psykiatrisk behandling kunne være viktig for denne gruppen, fortalte Arnhild Lauveng da hun presenterte sin forskning på tjenestetilbud til voksne med alvorlige psykiske lidelser.

21. august, 2017 forsvarte hun sin doktoravhandling Growing as a person. The possibility of personal Development for adults in treatment and education ved Universitet i Oslo.

 

Se intervju med Arnhild Lauveng

 

Støttende miljø og trygge relasjoner

Et viktig poeng i doktorgraden er at mennesker med langvarige og omfattende psykiske lidelser kan ha behov for andre tilbud enn de som per idag tilbys i psykisk helsevern. Arnhild Lauveng forteller:

De kan ha bedre nytte av tilbud basert på et støttende miljø, stabile, gjensidige og trygge relasjoner, og mulighet for læring og gode opplevelser

Videoer om psykiske problemer

Les mer om psykiske problemer

Psykiske problemer

En psykisk knekk

Kroppen sa plutselig stopp for tidligere værdame Benedikte Rasmussen, som måtte kjempe…