Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

For noen år siden trodde vi at mesteparten av hjerneutviklingen skjedde i de aller første leveårene. Ny teknologi tyder på at tenårenes betydning må oppjusteres.Dette skriver PsykNytt basert på et foredrag fra Sarah-Jayne Blakemore på TED Talks. Selv omtaler TED Talks foredraget slik: 

Hvorfor synes tenåringer å være så mye mer impulsive og så mye mindre selvbevisste enn voksne? Sarah-Jayne Blakemore, forsker innen kognitiv nevrovitenskap, sammenligner prefrontal cortex hos ungdom og voksne for å vise oss hvordan typisk "tenåringsatferd" henger nært sammen med den eksplosive utviklingen som pågår i hjernen.

PsykNytt skriver videre om det aktuelle foredraget:

Blakemores forklaringer gjør det kanskje litt lettere å forstå hvorfor ungdom tenker og handler så forskjellig fra voksne. Hun understreker også viktigheten av at ungdom i de seinere tenårene går på skole, siden hjernene deres er under kraftig utvikling i denne perioden.

 

Her kan du se videoen

Den mystiske ungdomshjernen. TED Talks.

 

...og noen går det trill rundt for

trill rundt

Det er ikke første gang at det påpekes at ungdomstiden er en viktig periode for hjernens utvikling, hvor en stor ombyggingprosess pågår. Blant annet har Lisbeth Iglum Rønhovde skrevet om dette temaet i boken "...og noen går det trill rundt for." 

Boka tar utgangspunkt i nyere hjerneforskning med fokus på tenåringer og ser på hvordan man kan gi ungdom et godt utgangspunkt for læring og emosjonell vekst, hvordan man kan hente fram det beste i hver tenåring, og hvordan man kan få ungdom som trøbler til å ta ut mer av sitt positive potensial.

Annonse: Ark bokhandel

 

Kilder

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykologi