Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Hvem er brukerne av dagens barnevern, og får de den oppfølgingen de har behov for? Dette er ett av spørsmålene som besvares i denne boken, der forfatterne presenterer interessante funn fra et av de største forskningsprosjektene i barnevernet.Mer enn 720 familier og ansatte fra 12 barnevernstjenester er intervjuet. Boken bidrar til en bevisstgjøring omkring mangfoldet og kompleksiteten i dagens barnevern og motvirker forenklinger i møte med den enkelte familie.

Forfatterne legger vekt på refleksjoner og analyser som er relevante både for studenter i barnevern og sosialt arbeid og for ansatte i barnevernet.

Sentrale temaer er:

- Oversikt over barnevernstjenesten og hvordan den er blitt til.

- Hva fører til klientskap?

- Hvordan kan barnevernet bli bedre til å analysere klientskap slik at mangfoldet kan gripes på en bedre måte?

- Hvilke utfordringer står de ansatte overfor?

- Hva kjennetegner dem som er mest fornøyd med barnevernet?

- Hvordan fungerer barnehagenes og skolenes samarbeid med barnevernet?

Annonse: Ark bokhandel

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les også

Flere bøker om psykologi og psykoterapi