Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Hvem er brukerne av dagens barnevern, og får de den oppfølgingen de har behov for? Dette er ett av spørsmålene som besvares i denne boken, der forfatterne presenterer interessante funn fra et av de største forskningsprosjektene i barnevernet.Mer enn 720 familier og ansatte fra 12 barnevernstjenester er intervjuet. Boken bidrar til en bevisstgjøring omkring mangfoldet og kompleksiteten i dagens barnevern og motvirker forenklinger i møte med den enkelte familie.

Forfatterne legger vekt på refleksjoner og analyser som er relevante både for studenter i barnevern og sosialt arbeid og for ansatte i barnevernet.

Sentrale temaer er:

- Oversikt over barnevernstjenesten og hvordan den er blitt til.

- Hva fører til klientskap?

- Hvordan kan barnevernet bli bedre til å analysere klientskap slik at mangfoldet kan gripes på en bedre måte?

- Hvilke utfordringer står de ansatte overfor?

- Hva kjennetegner dem som er mest fornøyd med barnevernet?

- Hvordan fungerer barnehagenes og skolenes samarbeid med barnevernet?

Annonse: Ark bokhandel