Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Mange tviler på at effekten er like god som ved å møtes ansikt til ansikt. Forskning viser imidlertid at såkalt videoterapi, det å møte psykologen via skjerm, gir like god effekt som ved å møtes på et kontor.

Bilde: av Sam McGhee på UnsplashDette er noe av det som Kaja Asbjørnsen Betin (styreleder, DigPsyk Psykologenes forening for digital helse) og Svein Øverland (styremedlem, DigPsyk Psykologenes forening for digital helse) skrev i en sak på Aftenposten.no.

Konteksten for innlegget var at koronakrisen i Norge var i en tidlig fase (innlegget er datert 29. mars), og den ordinære kontakten med hjelpeapparet på f.eks psykolog-kontorene var stengt. Denne konteksten er ikke fullt like aktuell idag, da vi har sett en gradvis gjenåpning av samfunnet, men innholdet er likevel svært relevant. 

 

- Videoterapi har god effekt

De skriver:

Mange tviler på at effekten er like god som ved å møtes ansikt til ansikt. Forskning viser imidlertid at såkalt videoterapi, det å møte psykologen via skjerm, gir like god effekt som ved å møtes på et kontor.

Tilsvarende finnes det apper og nettbaserte behandlingsprogrammer som kan være til god hjelp for mennesker i krise. I tillegg finnes det også tekstbaserte løsninger, som chat og kryptert e-post.

Nå er disse løsningene viktigere enn noensinne.

 

Noen faremomenter

Asbjørnsen Betin og Øverland skriver at det også finnes faremomenter med for raskt å omfavne den nye, digitale psykologien. Her nevner de mulighetene for at digitale løsninger ikke er sikre nok, når det gjelder personvern og taushetsplikt.

Det enorme behovet for psykologisk hjelp kan friste både psykologer og pasienter til å bruke løsninger som ikke oppfyller de nødvendige kravene.

Interesseforeningen for digital helse har derfor laget en oversikt over løsninger som oppfyller minimumskriteriene i den såkalte «Norm for Informasjonssikkerhet

 

Har vært møtt med skepsis

Psykologene skriver:

I Psykologforeningens interesseforening for digital helse, DigPsyk, har vi lenge forsøkt å motivere psykologer og pasienter til å benytte de mulighetene som digital psykologi gir. Vi har møtt mye skepsis.

Kanskje kan koronakrisen gi grobunn for en større åpenhet omkring nettopp digitale løsninger for psykisk helsehjelp? Kaja Asbjørnsen Betin og Svein Øverland skriver:  

Det pågår nå en nasjonal dugnad på mange områder. Vi mener at det samme må skje innen psykologisk hjelp og behandling.

Vi oppfordrer derfor alle psykologer til å prøve ut nye måter å hjelpe på. Vi tror at vi etter krisen vil oppdage at mange av de løsningene krisen har fått oss til å prøve ut, er like gode eller til og med bedre enn dem vi brukte før krisen

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykologi

Psykiske problemer

Når kroppen sier stopp

Tobarnsmoren Tiril (27) var et ja-menneske - men plutselig sa kroppen stopp. Det…