Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Alle mennesker har en helt unik kombinasjon av forbindelser i hjernen. Dette nettverket stabiliseres i barne- og ungdomsårene. En forsinket utvikling kan avsløre tidlige tegn på psykiske lidelser.

Det skriver Forskning.no. De skriver videre:Vi har alle særegne nettverksforbindelser i hjernen på samme måte som vi har våre individuelle fingeravtrykk. Disse nettverkene bidrar til å forme oss til de individene vi er.

I en ny studie har forskere oppdaget at avvikende hjerneutvikling i ungdomstiden markerer en økt risiko for psykiske lidelser senere; eller sagt med andre ord: de fant at hjernens "fingeravtrykk" var annerledes hos barn og unge med symptomer på psykiske lidelser sammenlignet med barn og unge uten disse symptomene. 

 

Psykiske lidelser oppstår ofte i tenårene

I artikkelen poengteres at de fleste psykiske lidelser oppstår i tenårene, og at dette skjer i et komplekst samspill mellom arv og miljø. 

Vi vet at mange psykiske lidelser er svært arvelige, og det er viktig å undersøke hvordan samspillet mellom miljømessige og genetiske risikofaktorer påvirker individualisering av hjernen i barndommen og i ungdomsårene, sier Tobias Kaufmann ved Norment til forskning.no.

Han forklarer at det vi ønsker er en optimal balanse i hjernen mellom stabilitet og tilpasningsevne. Utviklingen av denne balansen kan være en viktig markør for hvordan hjernen modnes gjennom barne- og ungdomsårene.

 

Mindre tydelig "fingeravtrykk" hos psykisk syke

Ifølge forskning.no brukte de norske forskerne fMRI, en viktig hjerneavbildningsteknikk, til å måle hjernemønstre hos nesten 800 barn og unge i alderen fra 8 til 22 år. 

Forskning.no skriver om studien:

Hos personer med tidlige symptomer på psykiske lidelser så forskerne at det var en forsinket utvikling, og det var mindre tydelige og mindre stabile hjernemønstre.

Med andre ord var hjernens "fingeravtrykk" mindre tydelig hos barn og unge med symptomer på psykiske lidelser enn det var hos de uten slike symptomer.

Studien gir ny informasjon om hjernens utvikling gjennom barne- og ungdomsårene, og om hvilke prosesser som er med på å øke eller redusere risikoen for psykisk lidelse senere i livet, utdyper forskerne til forskning.no.

Dette håper forskerne at vil kunne brukes til å utvikle bedre verktøy for å finne riktig diagnose og behandling for pasienter.

 

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykologi

Psykiske problemer

En psykisk knekk

Kroppen sa plutselig stopp for tidligere værdame Benedikte Rasmussen, som måtte kjempe…