Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Ingen tør lenger være vanlig. Vi tillater oss ikke å være fornøyde - ikke før livet blir perfekt. Men det er alltid noe som skulle vært annerledes: den tingen med kroppen din som kjennes flaut, alt du ikke er flink nok til, viljestyrken som stadig brister.  

Slik omtales boken "Ikke vær så slem mot deg selv" av forlaget. Den er skrevet av psykolog Per-Einar Binder, som er professor i psykologi. Det er en god tittel som fanger opp et sentralt trekk som ofte ses hos personer som har utviklet en psykisk lidelse. 

 

Å snakke negativt til seg selv

For eksempel: Den deprimerte har en tendens til å tenke fryktelig negative tanker om verden, framtiden, men ikke minst også om seg selv. Det kan være tanker av typen: "Jeg duger ikke," "Jeg får ingenting til," "jeg er et håpløst tilfelle", "jeg er slett ikke verdt å elske," og så videre. 

Vi sier ting til oss selv som vi aldri kunne fått oss til å si til en venn.

Det er viktig å påpeke at psykiske lidelser ofte utvikler seg av helt andre grunner enn at man tenker så fryktelig negativt - det kan handle om traumer, mobbing, stress, belastninger, ensomhet, genetisk sårbarhet, og i hele tatt veldig mye forskjellig.

Samtidig fører psykiske lidelser gjerne med seg en tendens til å tenke negativt om seg selv, og på sikt kan slike tankemønstre være en de meste sentrale forholdene som opprettholder den psykiske lidelsen.

 

Urealistiske idealer

Å tenke veldig negativt omkring seg selv handler imidlertid om mer enn psykiske lidelser. Det handler også om hvilke idealer vi har. 

Ungdom som vokser opp idag er kalt generasjon perfekt - eller generasjon prestasjon - noe som handler om at det er blitt veldig utbredt å ha skyhøye krav til seg selv, å være (over)opptatt av å prestere, se bra ut, og kort sagt ha en veldig flott fasade. 

Når det perfekte er idealet, så gir dette grobunn for negative tankene og selvbebreidelse - ganske enkelt fordi ingen er perfekt. 

Per-Einar Binder vektlegger i boken at han som psykolog har sett igjen og igjen at vi mennesker snakker til oss selv med ord som rett og slett er slemme.

Det kan være lurt å stoppe litt opp og tenke over nettopp dette. Hvordan snakker du til deg selv? Hva som kjennetegner din indre dialog, vil også prege ditt selvbilde - og hvordan du har det. 

 

Å komme ut av krigen med seg selv

Boken "Ikke vær så slem mot deg selv" handler om hvordan vi kan finne en vei ut når vi har kommet inn i destruktive mønstre for hvordan vi forholder oss til oss selv. Det er ganske tragisk når vi blir vår egen verste fiende, og det vil også lett kunne prege vårt forhold til andre mennesker. Kan du ikke elske deg selv, hvordan skal du da kunne elske andre? 

Det ligger et viktig budskap i å akseptere det uperfekte. Det uperfekte ved deg selv. Og det uperfekte ved menneskene rundt deg.

Forlaget konkluderer omkring boken på denne måten: 

- Ved å innse at vi kan møte oss selv med den samme medfølelsen som vi kan ha for andre, og ved å søke mot et fellesskap med alle de ufullkomne menneskene rundt oss, kan vi finne en dyp mening i det rike, ufullkomne og nesten helt vanlige livet.

Har du lest denne boken? Om du ønsker å bli mindre slem mot deg selv, så er det kanskje ikke så dumt. Du kan lese mer om boken her.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykologi