Undertittel: Mestringsfremmende perspektiver og redskaper i veiledning, rådgiving, mentoring og coaching. Boken omtales av forlaget på følgende måte:

I dagens utdannings- og arbeidsliv brukes hjelpesamtaler med store likhetstrekk - som veiledning, rådgiving, mentoring og coaching - for å fremme personlig og profesjonell utvikling.. For at slike hjelpesamtaler skal virke etter hensikten, er det viktig at hjelperen har relevant forståelse av relasjon, kommunikasjon og læring i hjelpeprosessen. Det er også avgjørende at han eller hun har innsikt i sentrale redskaper på området. Det har lenge vært behov for en moderne, norsk bok som tar opp disse sentrale temaene og utfordringene i hjelpesamtaler på en helhetlig og forskningsbasert måte. Cato R.P. Bjørndals bok gir slik innsikt, med vekt på et konstruktivistisk læringsperspektiv. 

Boka henvender seg til alle som ønsker dypere innsikt i hvordan man kan skape konstruktive hjelpesamtaler.

Annonse: Ark bokhandel