Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Understanding Pain: What to do about it in less than five minutes? er tittelen på en video som har som hensikt å forklare hvordan smertetilstander - og spesielt kroniske smerter - kan forstås, og hva som kan gjøres for å få det bedre.Filmen er laget av i samarbeid mellom GP Access og Hunter Integrated Pain Service, som er et tverrfaglig team lokalisert i det offentlige helsevesenet i Newcastle, Australia. 

Her er en oppsummering av det som kommer fram i filmen.

 

Smerter er 100% av tiden produsert av hjernen

Et sentralt poeng i filmen er at smerte alltid har med hjernen å gjøre. Uten en hjerne ville det heller ikke vært mulig å kjenne smerte. I filmen kommer det fram følgende:

Smerte er en universell menneskelig erfaring. Det vil si: vi har alle erfaring med smerter. Vi vet nå at smerten 100% av tiden er produsert av hjernen. Dette inkluderer all smerte, uansett hvordan smerten føles, og hvor lenge man har hatt smerten.

Akutte smerter

Smerter som man har hatt i noen uker eller måneder kalles akutt smerte, og det er vanlig at denne oppstår på grunn av vevsskade, f.eks ved ryggskader eller forstuelser. En generell oppfordring for den som er plaget med smerter er å holde seg aktiv og gradvis vende tilbake til å gjøre de vanlige aktivitetene i hverdagen, inkludert arbeid.

Kroniske smerter

Når man har hatt smerte i tre måneder eller mer, kalles denne for vedvarende eller kronisk smerte fordi i denne typen smerte er vevskader ikke den viktigste saken. Kronisk smerte er en svært utbredt tilstand. I Australia har 1 av 5 personer kroniske smerter. 

Å ha en hjerne som fortsetter med å produsere smerter selv etter at kroppens vev er blitt restaurert og er utenfor fare, er ikke noe hyggelig. Noen sier det føles som om det må være noe galt med kroppen deres fremdeles. Men kronisk smerte handler i mindre grader om strukturelle endringer / skader i kroppen og mer om følsomheten av nervesystemet; med andre ord, det er en svært kompleks tilstand.

Her kan du se videoen

 

Et komplekst fenomen som krever en omskolering av hjernen

I filmen presenteres vi for idéen om at hjernen må bli skolert til å forholde seg til smertene på nye måter. Filmen forteller:

For å prøve og finne ut hva som skjer, anbefales det at den som opplever smertene må omskolere hjernen og nervesystemet. For å gjøre dette, kan det være nyttig å se på alle de tingene som påvirker nervesystemet og kan bidra til din individuelle opplevelse av smerte.

 1. Medisinsk perspektiv

  For det første, fra et biologisk/medisinsk perspektiv, kan medisiner i noen grad være til hjelp ved smertetilstander, men bare til en viss grad, og det er samtidig behov for andre tilnærminger for å omskolere hjernen. Noen mennesker tror at kirurgi kan være svaret, utifra en antakelse av at det er en strukturell skade i kroppen som skaper smertene, men ifølge opplæringsfilmen har dette lite for seg i møte med den komplekse problematikken som kroniske smerter er.

 2. Psykologisk perspektiv

  For det andre, fra et psykologisk perspektiv er det det nyttig å vurdere hvordan dine tanker og følelser påvirker nervesystemet. Smerte utgjør en stor plage i livet for de som er rammet av den, og kan derfor også ha en stor innvirkning på humør og stressnivå. Det finnes imidlertid måter for hvordan man kan redusere stress og roe ned nervesystemet, noe som også innvirker på smerteopplevelsen.

 3. Kosthold og livsstil

  For det tredje kan kosthold og livsstil være en tilnærming som kan være nyttig. Hva vi spiser og hvordan vi lever kan bidra til et mer sensitivt nervesystem. Her nevnes faktorer som røyking, ernæring, alkohol og, aktivitetsnivå, og ved å vurdere om det er områder som med fordel kan endres i retning av en mer sunnere livsstil, vil kunne ha positiv innvirkning på smertene.

 4. De dypere følelsene / meningen

  For det fjerde, kan det ofte ha en enorm verdi å utforske den dypere meningen med smerten og den personlige historien som ligger bak. I en del tilfeller vil smerter oppstå i perioder av livet preget av bekymring (f.eks knyttet til sosial situasjon, familiedynamikk, tap av jobb, etc) og en påfølgende forverring av smerteproblemene. Å gjenkjenne en mening, eller de dypere følelser, som er knyttet til forverringen av smertene vil for mange mennesker være nyttig, og en viktig del av bedringsprosessen.

 5. Fysisk aktivitet - uten å frykte

  Sist, men ikke minst, nevnes fysisk aktivitet som viktig. Når hjernen får oppleve at du våger å utvide ditt bevegelsesområde, uten frykt for at dette er farlig, vil man kunne gradvis bygge opp kroppens vev.

Kort sagt, å se kroniske smerter utifra et bredt perspektiv viser betydningen av å omskolere hjernen og gir deg en rekke muligheter for hva du kan starte med i møte med smertene. 

 

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykologi

Psykiske problemer

Mentalhygieniske råd: Humor

Hvor ofte ler du av deg selv? Går det an å le av seg selv og sine svakheter og fremdeles…