Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Nancy McWilliams er en sentral forfatter innenfor psykodynamisk eller psykoanalytisk psykoterapi. Hennes bok Psykoanalytisk diagnostikk er nå kommet i norsk oversettelse.

Dette kommer fram i en nyhetsmelding fra Gyldendal Akademisk. 

Hva er psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk terapi går ut på at mange av våre følelser, tanker, ønsker og indre konflikter ikke er oss bevisst. Ubevisste prosesser kan påvirke oss og skape symptomer og problemer i livet. Derfor jobber man med å bli mer bevisst og få større innsikt i sine indre prosesser og forstå oss selv bedre (1).

Nancy McWilliams er blant verdens mest kjente forfattere innenfor psykodynamisk psykoterapi, og denne boken utgjør et av hennes mest sentrale verker.

 

Terapeutiske teknikker og prinsipper

De grunnleggende prinsippene innenfor psykodynamisk terapi skildres i boken Psykodynamisk diagnostikk, inkludert effektiv lytting og samtalemetode, overføring og motoverføring, emosjonell trygghet og en empatisk tilpasset holdning til pasienten. 

Boken beskriver verdier, antakelser og erfaringer fra klinikk og forskning som er rådende på det psykoanalytiske feltet, og viser hvordan man integrerer elementer fra andre teoretiske perspektiver. 

Boken har utfyllende kliniske eksempler som gir gode illustrasjoner på psykodynamisk diagnostikk i praksis.

 

Inspirert av tilknytningsteori og hjerneforskning

Boken har tidligere fått gode anmeldelser (2).

Flere anmeldere har særlig vektlagt at boken gir en grundig og lettfattelig skildring av et komplekst felt; at den viser hvordan psykodynamisk psykoterapi er inspirert av og forenlig med tilknytningsteori, spedbarnsforskning, og nyere nevrovitenskapelig forskning; og at den i hele tatt er lærerik og inspirerende lesning for både nye og erfarne terapeuter.

 

Kilder

  1. Psykodynamisk terapi. Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR), www.ipr.no
  2. Psychoanalytic diagnosis. Guilford Press

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykologi