Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Forlaget omtaler boken slik:

Elever med psykiske helseplager har større utfordringer enn andre med å utvikle sin evne til å mestre utfordringer og har dermed behov for tettere oppfølging og støtte i skolehverdagen.De har et særlig behov for en inkluderende skole, som klarer å ta hensyn til mangfoldet. De trenger lærere som kan avdekke ulike elevers behov, etablere gode relasjoner og legge læringsmiljøet best mulig til rette. Boka berører psykiske helseplager som blant annet depresjoner, spiseforstyrrelser, angst og skolevegring. Forfatterne viser hvordan lærere kan avdekke plagene og støtte elevene slik at de får den hjelpen de trenger.Boka henvender seg til studenter innenfor pedagogikk og psykologi, lærere, skoleledere, ansatte innenfor PPT og BUP, og forskere innenfor feltene læringsmiljø og psykisk helse blant barn og unge. Redaktører for boka er professor Edvin Bru, professor Ella Cosmovici Idsøe, og førsteamanuensis og klinisk psykolog Klara Øverland, alle ansatt ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Klara Øverland er i tillegg ansatt ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus.

Øvrige bidragsytere er Bror Just Andersen, Jon Fauskanger Bjåstad, Liv Jorunn Byrkjedal-Sørbye, Margit Garvik, Sven Gustafsson, Kristin Hatløy, Trude Havik, Nina Holmen, Thormod Idsøe, Gun Iversen, Heidi Jacobsen, Inge Joa, Jan Olav Johannessen, Elin Kreyberg, Johannes Langeveld, Haldis Johanne Økland Lier, Erik Paulsen, Inger Eide Robertson, Pål Roland, Kristine Rørtveit, Unni Sagstad og Ingrid Rasmussen Strømsvold.

 

Annonse: Ark bokhandel

 

- Den første av sitt slag

Boken er omtalt på lærerbloggen, av Martin Johannessen, hvor det blant annet sies:

Psykisk helse i skolen (Universitetsforlaget, 2016) er den første forskningsbaserte boka av sitt slag i Skandinavia. Og det var på høy tid. En slik bok er det stor bruk for i skole-Norge.

 

Mange aktuelle temaer om elever som sliter

Temaene i boken er:

 • Psykisk helse i skolen
 • De stille elevene
 • Angst
 • Depresjon
 • Skolevegring
 • Mobbing i et traumeperspektiv
 • Barn med tilknytningsvansker - hvordan kan læreren være en ressurs?
 • Spiseforstyrrelser hos skoleelever - hva bør lærere vite, og hva kan de gjøre?
 • Alvorlige atferdsvansker - forskning og tiltak relatert til skolekonteksten
 • ADHD
 • Ungdom og rusmiddelbruk
 • Autismespektertilstander
 • Psykoser
 • Informasjon om psykisk helse - et sentralt tiltak for å fremme elevers sosiale og emosjonelle kompetanse
 • Samarbeid når eleven har psykiske helseplager
 • Psykisk helse i skolen krever lærere med engasjement og emosjonelt overskudd

 

Annonse: Ark bokhandel

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les også

Flere bøker om psykologi og psykoterapi