hjelptilhjelp banner

Forlaget omtaler boken slik:

Boken fremstiller en terapimodell hvor psykiske problemer sees som en kilde til utvikling og endres gjennom å bli anvendt i det terapeutiske arbeidet. Boken beskriver terapimodellen, forståelsen, teoriene, de teoretiske metodene og hvordan disse gjenspeiles i terapeutiske vurderinger og intervensjoner.
Boken er tenkt som en lærebok i psykoterapi. Har litteraturliste.
Målgruppe: psykologer, psykologistudenter, psykiatere og leger i psykiatriutdanningen, samt andre interesserte.Annonse: Ark bokhandel