hjelptilhjelp banner

Boken omtales av forlaget på følgende måte:

Denne boken handler om barns utvikling og psykiske helse i de første leveårene.Psykisk helse hos sped- og småbarn er et ungt fagområde, men forskning har gitt oss økt forståelse for at spedbarnet har en langt større kapasitet for læring, hukommelse og sosialt samspill helt fra fødselen av enn tidligere antatt.Forskning omkring betydningen av prenatale forhold og den tidlige sentralnervøse utviklingen, og ikke minst betydningen av det tidlige samspillet, er noen av de viktige aspektene i så henseende, og som presenteres og diskuteres i denne håndboken.

Boken består av 39 kapitler tematisk fordelt på fire bolker: Grunnleggende teori og modeller for tidlig utvikling? Barn i risiko? Kartlegging og diagnostisering? Tiltak og behandling

Annonse: Ark bokhandel

 

Flere bøker om psykologi og psykoterapi

Videoer om psykologi