Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10974 abonnenter

Undertittel: Mestringsfremmende perspektiver og redskaper i veiledning, rådgiving, mentoring og coaching. Boken omtales av forlaget på følgende måte:I dagens utdannings- og arbeidsliv brukes hjelpesamtaler med store likhetstrekk - som veiledning, rådgiving, mentoring og coaching - for å fremme personlig og profesjonell utvikling.. For at slike hjelpesamtaler skal virke etter hensikten, er det viktig at hjelperen har relevant forståelse av relasjon, kommunikasjon og læring i hjelpeprosessen. Det er også avgjørende at han eller hun har innsikt i sentrale redskaper på området. 

Det har lenge vært behov for en moderne, norsk bok som tar opp disse sentrale temaene og utfordringene i hjelpesamtaler på en helhetlig og forskningsbasert måte. Cato R.P. Bjørndals bok gir slik innsikt, med vekt på et konstruktivistisk læringsperspektiv. 

Boka henvender seg til alle som ønsker dypere innsikt i hvordan man kan skape konstruktive hjelpesamtaler.

Annonse: Haugen bok

 


Relatert