hjelptilhjelp banner

Boken omtales av forlaget på følgende måte:

Livsmestring i skolen setter læreplanens tverrfaglige tema Folkehelse og livsmestring inn i et relasjonelt perspektiv, med utgangspunkt i lærer-elev-relasjonen.Boken tar opp grunnleggende livsmestringstemaer, som evnen til å være i kontakt med seg selv og med andre, evnen til å utvikle empatiog samhørighet, og evnen til å samarbeide og å bidra til fellesskapet.

I skolen utvikler elevene livsmestringskompetanse i samspill med trygge lærere og andre fagpersoner, gjerne ved hjelp av oppmerksomt nærvær - mindfulness.

Boken er praktisk rettet og gir konkrete verktøy både til trening av relasjonskompetanse og til arbeidet med livsmestring og helse i skolen. Målgruppene er lærerstudenter, lærerutdannere og lærere.

Boken er også aktuell for spesialpedagoger, veiledere, skoleledere og helsesøstre og andre som arbeider med barn og unge, eller som er interesserte i temaet.

Annonse: Ark bokhandel