hjelptilhjelp banner

Boken omtales av Haugen bok på følgende måte.

Psykisk helse - Forståelse, kommunikasjon og samspill tar opp hvordan helsearbeidere kan forstå pasienter med psykisk lidelse gjennom fortellinger, og hvordan helsearbeideres relasjon og «medskaping» av fortellingen påvirker forståelsen av pasienten.Boka beskriver også hvordan pasientsentrerte og gode allianser kan etableres

Annonse: Haugen Bok