hjelptilhjelp banner

Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Betydelige ressurser legges ned for å hjelpe mennesker som strever psykisk, både fra enkeltterapeuter og fra helsetjenesten. Men hvor godt hjelper det egentlig? Leverer vi gode nok resultater? I denne boken tar forfatteren for seg slike spørsmål og gir optimistiske løsninger på hvordan vi kan bringe de psykiske helsetjenestene videre. Å innhente tilbakemeldinger fra de som mottar hjelp er essensielt. Å finne ut hva du skal gjøre med tilbakemeldingene er like viktig. Slik kan du utvikle både deg selv som terapeut og tjenesten din i riktig retning. 

Lytt til det folk forteller, oppdag ny kunnskap og ha mot til å gå nye veier. Potensialet for forbedring er enormt. 

Er du klar for endring?

Annonse: Ark bokhandel