hjelptilhjelp banner

App som er ment til å brukes imot indre stemmer (f.eks ved schizofreni).

Idichotic (Iphone)

App som er ment til å brukes imot indre stemmer (f.eks ved schizofreni).