Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Psykosen kom nærmere tre år tidligere hos pasienter som hadde brukt cannabis. Reduksjon av cannabisbruk kan forsinke og kanskje hindre psykose.

Bilde: By athiwat on freedigitalphotos.net Dette skriver forskning.no i en artikkel som setter søkelyset på forskningsfunn omkring bruken av cannabis og sammenheng med utvikling av psykose.

 

Cannabis framskynder psykoseutvikling

Forskning.no skriver at det er gjort forskningsfunn som viser at hasjrøykerne utviklet psykose rundt 2,7 år tidligere enn de som ikke ruset seg. Derimot ble det ikke funnet at alkoholbruk alene framskyndet utvikling av psykose.

- Funnene støtter hypotesen om at cannabis framskynder schizofreni og andre psykoselidelser, kanskje gjennom en vekselvirkning mellom genetiske og miljømessige faktorer, eller ved å forstyrre hjernens utvikling, skriver Forskning.no.

- Forskerne mener også at resultatene gir støtte til hypotesen om at cannabis kan være en årsak til psykose.

 

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykose