Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

"Drøm i våken tilstand" er en ny bok (2013) som presenterer tekster fra sju personer som selv har opplevd psykose! Boken beskriver hvordan psykosen gir mening for den som rammes av den, og hva som var til hjelp på veien ut av psykosen.

Boken tar et oppgjør med en rent biologisk forståelse av psykose, og gir håp til de som er rammet av psykoser - om at det finnes veier tilbake til god psykisk fungering.Annonse: Ark bokhandel

 

Psykoser som reaksjon på psykososial overbelastning

Boken er blitt vurdert av Astrid Weber som er erfaringskonsulent ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk i Tromsø, og vurderingen er lagt ut på psykose.erfaringer.no. Hun skriver:

- Hva om man prøver å forstå psykose som reaksjon på psykososial overbelastning i kreative og talentfulle sinn?En utviklingsvei med utvidede livserfaringer? Med en ekstra streng på instrumentet? 

Det vises i omtalen av boken at de psykiatriske fagmiljøene forstår i stor utstrekning psykose som en arvelig defekt i hjernen. Hallusinasjoner og vrangforestillinger oppfattes som sykelige utslag som må behandles medikamentelt. Behandlingen skjer vanligvis uten særlig interesse for innholdet i det de psykoserammede selv formidler.

 

Psykoser som forsøk på å løse livskriser

Psykolog Arnhild Lauveng har tidligere skrevet om sin vei ut av psykose og schizofreni, og har vist at psykoser gir mening for de som rammes av dem, og er ikke kun blinde kjemiske prosesser i hjernen. Boken "Drøm i våken tilstand" er bok som følger opp med å trekke fram de psykoserammedes egne opplevelser av hva det vil si å være psykotisk:

- Boken som helhet og historiene hver for seg er solide, bærer erfaringer om egenkraftmobilisering og håp, og viser at den virkelige kunnskapen om forståelsen av «drømmer i våken tilstand» ligger hos de som selv har erfart dette, skriver Astrid Weber videre. 

Ved å kartlegge og tolke sine psykoseopplevelser oppdaget de sammenhenger mellom tidligere traumer, psykososialt stress og psykoseutbrudd. Psykosene ble da ikke bare en virkelighetsflukt, men også egenmobilisering og forsøk på å finne kreative løsninger på store livskriser.

 

Veien ut av psykosen

Ved å forstå psykosen som en mestringsstrategi vil psykoseutsatte selv og hjelperne deres lettere kunne avdekke bedringspotensialet hos den som rammes. Gjennom systematisk å ta i bruk og videreforedle sine psykoseerfaringer, opplevde alle bidragsyterne en stor grad av tilfriskning og mestring.

Det har lenge vært kjent at bipolar lidelse ofte rammer folk med evner for kunstnerisk utfoldelse og abstrakt tenking. Ved å betrakte lidelsen som sensitivitet og talent, ønsker bidragsyterne å utfordre det psykiske helsefeltet til å tenke mer kreativt og løsningsorientert i samhandling med de som erfarer psykose. 

Astrid Weber mener:

- Dette er meget solid bidrag til diskusjonen om hvordan psykose, og sårbarhet, kan forstås og åpne for en ny horisont. - Anbefales på det varmeste! 

Kilder: psykose.erfaringer.no. Forlaget.

Annonse: Ark bokhandel

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykose