Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Forskningssjef Paul Møller i Klinikk for psykisk helse og rus har skrevet fagbok om schizofreni.

Dette skriver forskning.no. 

En diagnose under press

Paul Møller forteller om boken ifølge forskning.no:

Betegnelsen og begrepet schizofreni er 110 år gammelt, og diagnosen er i dag under et visst press. Diskusjonen har temperatur både innenfor og utenfor fagmiljøene. En kritisk holdning til både diagnosen og diagnostikken er nødvendig, og boken berører denne diskusjonen i flere av kapitlene.

Han har nå gitt ut boken Schizofreni  en forstyrrelse av selvet.

Afiliateannonser: Ark bokhandel

 

Schizofreni - en gåtefull lidelse

Møller forteller videre:

Disse tilstandene er blant de mest gåtefulle psykiske lidelsene, og fagfeltet har verken en samlet og omforent forståelse eller noen effektiv behandling. For hovedpersonene er imidlertid forståelsen av selve psykoseopplevelsen svært viktig.

 

schizofreni fagbokBedre forståelse av psykoser

Boken løfter fram schizofreniens innside, dens kjernefenomener, opplevelsen av psykose, og psykosens tidlige forstadier, der fenomenenes utforming starter.

Målet er å forstå bedre hvordan slike opplevelser i det hele tatt kan dannes i vår psyke, og vise at slik forståelse kan styrke tidlig oppdagelse og innsats.

Forfatteren understreker at det kun fins ett egnet instrument til undersøkelse av disse opplevelsene: samtalen.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykose

Psykose og schizofreni

Cannabis framskynder psykose

Psykosen kom nærmere tre år tidligere hos pasienter som hadde brukt cannabis. Reduksjon…