I serien "Ikke spør om det" som ligger ute på NRK nett-tv får vi høre flere mennesker med schizofreni fortelle om hva det innebærer å leve med en slik diagnose. 

I innslaget får mennesker med schizofreni tildelt en rekke spørsmål som mange kanskje lurer på, som kan være vanskelige å stille. Her er noe av det som kommer fram i innslaget. 

Ikke en oppsplitting av personligheten

- Har du to personligheter? er et av spørsmålene som ofte stilles.

Til dette er det enkle svaret: nei. Schizofreni handler riktig nok om at "sinnet er splittet" - men dette innebærer i utgangspunktet ikke en splittelse av personligheten. Derimot kan man ved alvorlige dissosiative lidelser (som dissosiativ identitetsforstyrrelse, eller "DID") ha en splittelse i personligheten.

- Det er noe annet, påpekes det i videoen.

- Selv om jeg forandrer meg når jeg er psykotisk er jeg den samme, understreker en annen.

 

En psykoselidelse

Poenget er at schizofreni handler ikke om å ha flere personligheter, men om at man har psykose. 

- Du får vrangforestillinger og tankekjør.

Det kan oppleves som at hjernes går litt berserk; og man kan høre stemmer, hallusinere, og i hele tatt oppleve at man mister grep om virkeligheten. En psykose opphever på en måte skillet mellom drøm og våken tilstand, og den som er psykotisk kan ha vanskelig for å forstå om det man opplever er virkelig eller ikke. 

En person med schizofreni kan gå inn i og ut av slike psykotiske perioder.

I innslaget forteller noen av de som blir intervjuet om hvordan dette gjerne foregår. Ofte begynner det med at søvnen blir dårlig, og så får man gradvis en forverring av symptomene. F.eks kan man få spesielle tanker om seg selv (grandiose vrangforestillinger), som at man tror man er Gud, kongen, eller Napoleon.

 

Vil du se innslaget

Mange flere spørsmål blir tatt opp i innslaget, og vi får i hele tatt et informativt og spennende innblikk i livet til mennesker med schizofreni-diagnoser. Et flott innslag som mange kan ha nytte av å se.

Her kan du se innslaget: