Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Over halvparten av unge med en schizofrenidiagnose kan bli helt friske. Det viser ny forskning fra Universitetet i Oslo.

Bilde: av Alan Labisch på UnsplashDette skriver P4.no i en nyhetssak på sine nettsider.

 

For mye pessimisme

De skriver videre:

Dette viser at det er altfor mye pessimisme knyttet til denne diagnosen. 

Det sier forskeren bak studien, professor Anne-Kari Torgalsbøen ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo til P4-nyhetene. Hun følger unge voksne med en schizofrenidiagnose tett over ti år. 

I saken på P4 kommer det fram at forskerne har fulgt behandlingsforløpene til unge mennesker med schizofreni, og at etter de første fire årene var 55 prosent av de unge delvis eller helt friske. 

 

Psykoedukasjon

Saken er også dekket av forskning.no. De skriver:

Alle deltakerne i studien ble rekruttert fra psykisk helsevern innen fem måneder etter at de hadde vært innlagt på sykehus eller til poliklinisk behandling første gang.

Alle pasientene fikk flere former for behandling som er anbefalt i Nasjonale faglige retningslinjer, som er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Forskning.no skriver videre:

En vesentlig del av behandlingen er at pasientene får informasjon om diagnosen og hva de selv og familien kan gjøre for å håndtere den psykiske lidelsen.

– Dette kalles psyko-edukativ behandling, som ifølge forskning gir de beste resultatene, sier professoren.

 

Viktig å formidle håp om bedring

Når en så stor andel i studien blir velfungerede, viser det at det går mye bedre med unge mennesker som får denne diagnosen enn vi tidligere har trodd, sier Torgalsbøen til P4.

Nå håper hun disse resultatene kan bidra til at behandlere møter pasienter med mer håp i behandlingen. I tillegg tror hun det blir lettere for pasientene selv å tro på at endring og bedring er mulig. 

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om psykose