facebook 

Hjelptilhjelp.no

Bøker om psykose

Siste bøker om psykose - Siste bøker om psykisk helse


Bokkilden.no omtaler boken slik:

Boka beskriver psykososiale tiltak for pasienter med langvarige psykotiske tilstander. Særlig tar forfatterne for seg situasjonen for de pårørende. Boka tar for seg behandlingsmetoder som bygger på den kunnskapen vi i dag har om schizofreni. Den er rettet mot helsefagstudenter og alle dem som i sitt daglige arbeid omgås pasienter med psykotiske lidelser, og tar særlig for seg det praktiske arbeidet med pasienter og deres familier. Har stikkordregister og navneregister.Annonse: Tradetracker

Relatert