hjelptilhjelp banner

Boken omtales av Bokkilden på følgende måte:

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning har utgitt en rekke mestringsbøker innen ulike psykiske vansker: angst, selvskading, posttraumatisk stresslidelse og tvangslidelser.
Boken "Mestringsbok for stemmehørere" er skrevet for personer som hører stemmer, for pårørende og fagfolk. 
Mestringsboken er tenkt brukt i et samarbeid mellom den som hører stemmer og fagpersonen. Det er ulike faglige forståelsesmodeller i forståelsen av fenomenet å høre stemmer. Denne boken har tatt sitt faglige utgangspunkt i den nederlandske professor i sosialpsykiatri Marius Rommes arbeid gjennom en årrekke og det fagmiljø som dette har skapt i Manchester "Hearing Voices Network" og gjennom organisasjonen "Hearing Voices".Annonse: Tradetracker

Flere bøker om psykose