Boken omtales av forlaget på følgende måte:

Psykose kan virke skremmende, ikke minst for den som har eller har hatt det, men også for pårørende og venner. En psykose kan virke uforståelig også for behandlere, som kan føle seg maktesløse.
Dette er ikke en selvhjelpsbok, men et samarbeidsprosjekt hvor pasient og behandler sammen skal skape mestring. Hensikten med boken er å gjøre alvorlige forvirringstilstander mindre skremmende, slik at vi kan meste de problemene en psykose skaper.
Boken viser hvordan vi kan arbeide med en psykose, og hva som skal til for å få det bedre. Den kan ikke løse alle problemer, men vil være en veiviser til mestring.Annonse: Ark bokhandel